Ο τομέας AML/CTF της Syntax παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε οικονομικούς οργανισμούς και σε επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς για την καταπολέμηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF).

Η Syntax στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες υψηλού επιπέδου και εμπειρίας στο AML/CTF και συνεργάζεται με ειδικές διεθνείς υπηρεσίες και διακεκριμένους επιστήμονες εντός και εκτός Ελλάδος.

Οι υπηρεσίες AML/CTF στοχεύουν στην προστασία του κύρους των οικονομικών οργανισμών από διακίνηση κεφαλαίων εγκληματικών πράξεων αλλά και στην πρόληψη επιβολής ποινών, οι οποίες γίνονται συχνότερες. Τελευταίο παράδειγμα αυτό της Royal Bank of Scotland στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 5,6 εκ  στερλινών από την FSA για μη-συμμόρφωση στους κανονισμούς για την αντιμετώπιση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.