Η Ιonis Development υπέγραψε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες και ύστερα από απευθείας ανάθεση, σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Υγειονομικής Υπηρεσίας (SLA) για 2 έτη». Το σύνολο του τιμήματος του έργου είναι 206.640 ευρώ.