Στην PC Systems κατακυρώθηκε έργο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το έργο: «παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης εξοπλισμού πληροφορικής της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». Στο διαγωνισμό που προηγήθηκε είχαν καταθέσει προσφορές και οι εταιρείες Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής, CPI και Hipac.