Τις προτιμήσεις των καταναλωτών έναντι των υπηρεσιών double - triple play παρουσιάζει η εταιρεία ερευνών Focus Bari.

Το δείγμα αφορά 5.381 άτομα, άντρες και γυναίκες 13 – 70 ετών, μόνιμους κατοίκους των νομών Αττικής & Θεσσαλονίκης και των νομών της Ηπειρωτικής Ελλάδος και Κρήτης και πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα από τις 18 Μαρτίου – 23 Ιουνίου 2008.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η αγορά των double – triple play υπηρεσιών έχει δυναμική. Πανελλαδικά το 84,4% των ερωτηθέντων δε χρησιμοποιεί τέτοιου είδους υπηρεσία. Double play έχει το 14,3% και triple play έχει το 1,3%. Βασικός λόγος για την απόκτηση ενός τέτοιου πακέτου είναι οι συμφέρουσες χρεώσεις αλλά και οι υψηλές ταχύτητες στο Internet. (www.sepe.gr)