Η Forthnet ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ISP για λογαριασμό του Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Ειδικότερα, το πεδίο της σύμβασης-πλαίσιο αφορά την αγορά υπηρεσιών παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου για την εξασφάλιση και παροχή βοηθητικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, που θα επιτρέπει σε όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Cedefop να παραμένουν διαθέσιμες σε περίπτωση που η βασική σύνδεση διακοπεί. Η δευτερεύουσα σύνδεση ISP πρέπει να παράσχει συνεκτικότητα και ισορροπία φορτίου μεταξύ των διαδικτυακών υπηρεσιών του Cedefop και της κίνησης στο διαδίκτυο. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 60.464 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.