Σε υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε BBB από BBB+ προχώρησε η Standard & Poor's, διατηρώντας ωστόσο σταθερές τις προοπτικές του.

Παράλληλα, διατήρησε αμετάβλητη και την αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας του Οργανισμού σε Α-2. Ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι η υποβάθμιση είναι αποτέλεσμα του αυξημένου ανταγω-νισμού που δέχεται ο ΟΤΕ στην εγχώρια αγορά σταθερής τηλεφωνίας καθώς και επιπτώσεων που δημιουργούνται από την χρηματοοικονομική κρίση.