Η Amadeus, η Lufhansa German Airlines και η Swiss International Airlines υπέγραψαν μακρόχρονη συμφωνία πλήρους περιεχομένου.

Η συμφωνία, η οποία θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος του 2014, θα εξασφαλίσει στα ταξιδιωτικά γραφεία παγκοσμίως πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της Lufthansa και της Swiss μέσω της Amadeus, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Από την 1η Μαρτίου 2010, ο πλήρης κατάλογος τιμών, δρομολογίων και inventory της Lufthansa και της Swiss, που διατίθενται μέσω των συστημάτων της Amadeus, θα είναι ο ίδιος και θα λειτουργεί υπό τις ίδιες συνθήκες, όπως και εάν διοχετεύονταν από οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο κανάλι διανομής, διανομέα ή ιστοσελίδα.