Ο Δήμος Ζωγράφου υπήρξε τα τελευταία χρόνια πρωτοπόρος στην εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών για την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Στα πλαίσια μιας τεκμηριωμένης και λεπτομερώς δομημένης πολιτικής ανάπτυξης της πληροφορικής υποδομής του, υλοποίησε ήδη και συμμετέχει σε πλήθος προσκλήσεων της Ψηφιακής Σύγκλισης. Τα έργα αυτά παρουσιάζονται σε μεγαλύτερο βάθος ακολούθως.

Διαδικτυακή δημοτική πύλη & ηλεκτρονική εξυπηρέτηση δημοτών
Ο Δήμος Ζωγράφου, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) που αποσκοπεί στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, ολοκλήρωσε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2008 την πύλη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των δημοτών παρέχοντας για πρώτη φόρα τη δυνατότητα 24ωρης διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών χωρίς ανάγκη φυσικής πρόσβασης στο Δημαρχείο.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου -αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε δύο βασικούς άξονες:

 • Στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών αίτησης και έκδοσης από το Φορέα πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, αδειών και λοιπών διοικητικών εγγράφων
 • Στη συστηματική καταγραφή και διαχείριση των προβλημάτων (π.χ. χαλασμένοι δρόμοι, προβλήματα ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης) που επισημαίνουν στο Φορέα οι πολίτες, καθώς και των υποδείξεων που διατυπώνουν, σχετικά με την ομαλή ζωή της πόλης.

Η υιοθέτηση του έργου ωφελεί πρωταρχικά τους πολίτες που το χρησιμοποιούν ως κεντρικό σημείο για την άμεση και αξιόπιστη αναφορά των καθημερινών προβλημάτων/παραπόνων τους, καθώς επίσης και για την υποβολή αιτήσεων για διάφορα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά.

Σημαντικά ωφελημένος είναι και ο Δήμος, αφού η ταχύτερη απόκριση των υπηρεσιών του στα αιτήματα των πολιτών βελτιώνει σημαντικά την εικόνα που έχουν οι πολίτες για το Δήμο τους. Επίσης, η αυτοματοποίηση ενός πλήθους πολύπλοκων διαδικασιών και η δυνατότητα για λεπτομερή στατιστική ανάλυση των συγκεντρωθέντων δεδομένων που το σύστημα προσφέρει, συμβάλλουν στην ορθολογικότερη λήψη αποφάσεων για πολλά ζητήματα του Δήμου.

Συνοψίζοντας, το έργο καλύπτει διαπιστωμένες ανάγκες εξυπηρέτησης των πολιτών, επιταχύνει και αυτοματοποιεί υπηρεσίες που μέχρι τώρα απαιτούσαν φυσική παρουσία των πολιτών και μη αυτόματη επικοινωνία δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών.

Ολοκληρωμένο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα
Το ολοκληρωμένο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Ζωγράφου ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Απρίλιο του 2009. Αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του Δήμου Ζωγράφου μέσω της παρακολούθησης της ακίνητης Δημοτικής Περιουσίας, του οδικού δικτύου και των δικτύων κοινής ωφελείας. Συμβάλλει στη διευκόλυνση του πολίτη με πληροφορίες για τη δημοτική συγκοινωνία, αλλά και την παροχή Οδηγού Πόλης με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος.

Το  Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Συστήματος διευκολύνει:

 • την ενημέρωση του πολίτη και όσων θέλουν να τον επισκεφτούν παρέχοντας διαρκή, έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου
 • την πορεία προς τον εκσυγχρονισμό του Δήμου Ζωγράφου, καταγράφοντας την ακίνητη δημοτική περιουσία και χαρτογραφώντας την περιοχή της ευθύνης του δήμου, περιλαμβάνοντας το οδικό δίκτυο και τα δίκτυα κοινής ωφελείας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πλήρους και ακριβούς απογραφής και τεκμηρίωσής τους, με σκοπό την προστασία και την βιώσιμη αξιοποίησή τους
 • την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, αποτελώντας ένα εργαλείο παρακολούθησης και διαχείρισης των εργασιών και των στοιχείων που αφορούν στην υποδομή και την περιουσία του Δήμου, το οποίο θα επιτρέπει τη ροή των πληροφοριών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης
 • τη λήψη αποφάσεων προγραμματισμού των τακτικών εργασιών του Δήμου και στρατηγικού σχεδιασμού, παρέχοντας πληροφορίες για το ιστορικό και την τρέχουσα κατάσταση, στατιστικά στοιχεία και δυνατότητες πρόβλεψης.

eENERGY
Ο Δήμος Ζωγράφου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2009 – 2011» που έχει αναπτύξει με ιδία πρωτοβουλία, εγκατέστησε τον Ιούνιο του 2009 στο δημαρχιακό κτήριο το πρώτο ευφυές ενεργειακό πληροφοριακό σύστημα στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία του Δήμου Ζωγράφου αποσκοπεί στην αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε να αποκωδικοποιεί το ενεργειακό αποτύπωμα του δημαρχείου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη και δημοτικό υπάλληλο να πληροφορηθεί από το Internet, ανά πάσα στιγμή, την ενέργεια που καταναλώνεται στο κτήριο.

Το να γνωρίζουμε τι καταναλώνουμε, είναι το πρώτο βήμα για να κερδίσουμε ενέργεια, για να προχωρήσουμε σε ουσιαστικά μέτρα εξοικονόμησης. Η μετατροπή των μετρήσιμων αυτών στοιχειών αποτελούν τη βάση της ενεργειακής ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης πολιτών και δημοτικών υπαλλήλων με στόχο τις εξατομικευμένες δράσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης.

Με άλλα λόγια, όπως και τόνισε στα εγκαίνια του συστήματος ο τότε ΥΠ.ΑΝ κος Κωστής Χατζηδάκης, «οι νέες τεχνολογίες τίθενται στο Δήμο Ζωγράφου στην υπηρεσία της προστασίας του περιβάλλοντος, καταδεικνύοντας με το καλύτερο τρόπο πώς ανάπτυξη και περιβάλλον μπορούν να προχωρήσουν μαζί».

Στόχος της πρότασης Ενεργειακό Πληροφοριακό Σύστημα Ψηφιακών Διαδραστικών Υπηρεσιών (eENERGY) είναι η δημιουργία ενός καινοτομικού διαδικτυακού Ενεργειακού Πληροφοριακού Συστήματος αμφίδρομης προσωποποιημένης ενημέρωσης και ηλεκτρονικών ενεργειακών υπηρεσιών, μέσω του οποίου θα επιτυγχάνεται η διαχείριση και ελαχιστοποίηση της Ενεργειακής κατανάλωσης (Ηλεκτρικής, Θερμικής) κτιρίων, υποδομών και των κατοίκων (Ιδιώτες και Επιχειρήσεις) του Δήμου Ζωγράφου.

Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η ορθολογική και συστηματική παρακολούθηση όλων των ενεργειακών πόρων-δεικτών μιας εγκατάστασης δημοτικών φωτοβολταiκών πάνελ και παρέχεται  πλήρης εικονική κατανομή της παραγωγής και παροχής ενέργειας.

Φωτοβολταϊκό σύστημα στο Πάρκο Γουδί και στο Κλειστό Γυμναστήριο Ιλισίων
Ο Δήμος Ζωγράφου υλοποίησε το 2006 επενδυτική πρόταση που αφορά σε δύο διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά σύστημα ισχύος 19,8 kW, τα οποία θα τοποθετηθούν στο πάρκο Γουδί και το κλειστό Γυμναστήριο Ιλισίων. Το σύστημα τοποθετείται στα πλαίσια της προσπάθειας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των επισκεπτών του πάρκου και ανάδειξης των ήπιων μορφών ενέργειας. Επιτρέπει τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος του Δήμου μέσω της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Παράλληλα, το σύστημα καλύπτει και ένα τμήμα των υφιστάμενων ηλεκτρικών αναγκών του πάρκου με οικονομική ωφέλεια για το Δήμο.

Η απόσβεση της επένδυσης θα γίνει εντός 5 ετών λόγω της συμφέρουσας τιμής στην οποία πωλείται η ενέργεια στη ΔΕΗ. Σύμφωνα με το περί ενέργειας σχέδιο Νόμου, προβλέπεται η καταβολή σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις ΟΤΑ που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα από φωτοβολταϊκά 49 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Επίσης, το ΕΠΑΝ προβλέπει την κατά 50% επιχορήγηση παρόμοιων επενδύσεων από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η εκτιμώμενη ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που θα αποδίδει ο σταθμός είναι 56.000 κιλοβατώρες.


e-democracy, e-participation
Η άμεση συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες του Δήμου αποτελεί πάγιο αίτημα της σύγχρονης κοινωνίας. Το προτεινόμενο σύστημα δίνει στους δημότες δυνατότητες όπως συμμετοχή σε ηλεκτρονικά fora, διενέργεια δημοσκοπήσεων και κατάθεση συλλογικών αιτημάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προωθεί την ενδυνάμωση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και υλοποιεί στην πράξη το όραμα της ηλεκτρονικής δημοκρατίας (e-democracy).

Ταυτόχρονα δημιουργεί κοινωνική και πολιτισμική συνοχή και ενδυναμώνει τους πολίτες μέσω άμεσης πρόσβασης στην πληροφόρηση.

Η διαδικτυακή πύλη θα περιέχει:

 • Κεντρική σελίδα του portal στην οποία θα παρουσιάζονται επιγραμματικά όλα τα τμήματα του portal καθώς και γενικές πληροφορίες και οδηγίες προς τον πολίτη για τη σωστή του χρήση
 • Τμήμα γενικής πληροφόρησης, όπου ο Δήμος θα αναρτά τα νέα και τις ανακοινώσεις που έχουν σχέση με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 • Τμήμα ηλεκτρονικών fora στο οποίο θα προβάλλονται από το Δήμο και από τους πολίτες θέματα προς συζήτηση
 • Τμήμα διενέργειας δημοσκοπήσεων στο οποίο θα δημιουργούνται από το Δήμο ερωτηματολόγια πάνω σε διάφορες θεματικές ενότητες στα οποία οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα καλούνται να απαντήσουν, καθώς και να σχολιάσουν την πληρότητα και σκοπιμότητά τους
 • Τμήμα ηλεκτρονικών συλλογικών αιτημάτων, όπου οι πολίτες θα μπορούν να δημιουργούν και να λαμβάνουν θέση σε κοινωνικά αιτήματα προς το Δήμο σε σχέση με διάφορα κοινωνικά θέματα
 • Τμήμα Εικονικών Συνελεύσεων Επιτροπών, όπου οι φορείς ή οι επιτροπές του Δήμου θα μπορούν να πραγματοποιούν διαδικτυακές συνελεύσεις και συνεδριάσεις με άλλους κρατικούς φορείς χρησιμοποιώντας τεχνολογίες streaming video πραγματικού χρόνου
 • Τμήμα διαδικτυακών σεμιναρίων
 • Δελτία ενημέρωσης για τον πολίτη υπό μορφή newsletter, στα οποία θα ανακοινώνονται τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος του portal σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή.

Σύστημα εξυπηρέτησης σε θέματα υγείας – πρόνοιας
Μέσα από την ανάπτυξη του έργου, ο Δήμος Ζωγράφου θα είναι σε θέση να παρακολουθεί με συστηματικό τρόπο τις ομάδες πληθυσμού οι οποίες χρήζουν προληπτικής ιατρικής, όπως επίσης και να καταγράφει με αξιοπιστία τα δεδομένα που θα προκύπτουν για την περιοχή ευθύνης της και τον ανάλογο πληθυσμό.

Επίσης, η ανάπτυξη του έργου θα βοηθήσει σημαντικά στη σωστή διαχείριση των πολιτών μέσα από πρακτικές και μεθόδους προληπτικής ιατρικής, συντελώντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά στην ανάπτυξη αισθήματος ασφάλειας των πολιτών (κινητές μονάδες) αλλά και στην ορθή διαχείριση των πιθανών ασθενών, αφού θα επιτυγχάνεται σε πρώτο βαθμό μία αρχική εκτίμηση της πιθανότητας για εισαγωγή σε κάποιο νοσοκομείο ενός πολίτη.

Τέλος, τα στατιστικά στοιχεία που θα προκύψουν θα βοηθήσουν σημαντικά στη χάραξη νέων πολιτικών πρόνοιας στην περιοχή του Δήμου.

Γενικά, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος / υπηρεσίας έρχεται να καλύψει σημαντικές ελλείψεις και ανεπάρκειες σε επίπεδο υποδομών, οργάνωσης και λειτουργίας του Συστήματος Υγείας, οι οποίες οφείλονται τόσο σε προβλήματα γεωγραφικής διαμόρφωσης όσο και σε προβλήματα μη αναλογικής κατανομής πόρων, τα οποία αναδεικνύονται ιδιαίτερα λόγω και της υφής και σημαντικότητας των υπηρεσιών Υγείας.

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας με το σύστημα υγείας και συνιστά βασική προϋπόθεση για μια συνεχιζόμενη και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας. Δεν είναι απλά και μόνο το σύνολο των υπηρεσιών και προγραμμάτων της παραδοσιακά καλούμενης ανοικτής ή εξωνοσοκομειακής φροντίδας, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας, θεραπείας, αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου και συνεχούς σχεδίου παροχής υγειονομικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό το σύστημα θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • Καταγραφή και διαχείριση του ελέγχου στους σχολικούς πληθυσμούς για αναπτυξιακές και άλλες διαταραχές
 • Καταγραφή και διαχείριση ατομικών και μαζικών εμβολιασμών που διενεργούνται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του Δήμου
 • Καταγραφή και παρακολούθηση της υγείας των πολιτών οι οποίοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις
 • Καταγραφή και παρακολούθηση των ατόμων με αναπηρίες
 • Καταγραφή και διαχείριση στοχοποιημένων ενεργειών ιατρικής πρόληψης (π.χ. νεανικός διαβήτης, διαβήτης υπερήλικων, καρκίνος προστάτη, καρκίνος μαστού, υπέρταση, οστεοπόρωση, μεταβολικό σύνδρομο κ.α.).

Προώθηση της ευρυζωνικότητας
Σκοπός της πρότασης είναι η προώθηση της ζήτησης και της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στο Δήμο Ζωγράφου. Η προώθηση αυτή θα γίνει με την ενημέρωση φορέων, ειδικών ομάδων-στόχων και του ευρύτερου κοινού για το θέμα, καθώς και με την επίδειξη των δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων της ευρυζωνικής πρόσβασης. Περαιτέρω, στα πλαίσια του έργου θα γίνει και εγκατάσταση σημείων ασύρματης πρόσβασης (hotspots) εντός των ορίων του Δήμου με άμεση ωφέλεια για τους Δημότες που θα αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet).

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στην προώθηση της ζήτησης της ευρυζωνικότητας μέσω των παρακάτω γενικότερων ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού:

 • Μελέτη για την άθροιση της ζήτηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών και τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών στον Δήμο
 • Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και προβολή μέσω καταχωρήσεων σε εφημερίδες και εκπομπών στο ραδιόφωνο, καθώς και διάθεσης έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού (π.χ. φυλλάδια ενημέρωσης, newsletters, ενημερωτικά CDs/DVDs) που θα παρουσιάζουν υποδομές, εφαρμογές και πλεονεκτήματα της ευρυζωνικότητας σε διάφορους τομείς.