Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τη Βελτίωση Δηλώσεων Ε9 από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από τις 8 Απριλίου.

Η νέα Υπηρεσία απευθύνεται στους πολίτες, για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι η δήλωση ή οι δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) που υπέβαλαν κατά τα έτη 2005 έως 2008 εμφανίζουν λάθη και παραλείψεις ως προς τα στοιχεία του Πίνακα 1. Τα συγκεκριμένα προβλήματα καθιστούν αδύνατη, τη σύνθεση της εικόνας της περιουσιακής τους κατάστασης, όπως αυτή ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2008 και, κατ’ επέκταση την επεξεργασία και την έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΤΑΚ. Προϋπόθεση για τη χρήση της νέας υπηρεσίας είναι η παραλαβή του σχετικού Ειδοποιητηρίου, στο οποίο περιγράφονται τα συγκεκριμένα λάθη ή παραλείψεις και ο ειδικός κωδικός πρόσβασης στην εφαρμογή.