Στην Κοινοπραξία Unic2EU, η οποία απαρτίζεται από τις εταιρίες UniSystems (επικεφαλής), Cegeka Group και OTΕ, ανατέθηκε το Lot 3 (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) της σύμβασης-πλαίσιο NATACHA III της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η σύμβαση προβλέπει την παροχή υποστήριξης των υποδομών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 53 ακόμη Ευρωπαϊκών Οργάνων σε 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύμβαση-πλαίσιο NATACHA III αποτελεί το βασικό κανάλι προμήθειας εξοπλισμού δικτύων, τηλεπικοινωνιών και τηλεδιάσκεψης, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών με τελικούς αποδέκτες τα εν λόγω Ευρωπαϊκά Όργανα. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 4 χρόνια και η συνολική εκτιμώμενη αξία προβλέπεται να ξεπεράσει τα 34 εκατ. ευρώ. Ο Νίκος Ψιμόγιαννος, International Business Unit Director της UniSystems, δήλωσε: «Αναμφισβήτητα, πρόκειται για πολύ σημαντική επιτυχία της εταιρείας και της διεθνούς μας ομάδας που θα προσδώσει μεγαλύτερη δυναμική στην ήδη ισχυρή θέση της UniSystems μεταξύ των κορυφαίων παρόχων ΤΠΕ στην εν λόγω αγορά», ενώ ο Executive Director Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών του Ομίλου ΟΤΕ, Γρηγόρης Χριστόπουλος, τόνισε ότι σε αυτή τη συνεργασία ο ΟΤΕ συνεισφέρει την εμπειρία που έχει αποκτήσει από την υλοποίηση μεγάλων έργων για τον Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και η οποία έχει καταστήσει τον Όμιλο συνεργάτη επιλογής στις λύσεις ICT.