Η Mobile Technology προχώρησε σε επίσημη συνεργασία με την Vocollect, για την διάθεση στην ελληνική αγορά τερματικών και λογισμικού που λειτουργούν βάσει φωνητικών εντολών.

Τα προϊόντα προορίζονται κυρίως για τη διαχείριση αποθηκευτικών χώρων και αντικαθιστούν την υποχρεωτική μέχρι σήμερα χρήση του πληκτρολογίου ή και της οθόνης των τερματικών. Οι χρήστες μπορούν να υλοποιούν τις εργασίες τους με την απλή υπαγόρευση εντολών, τις οποίες θα απευθύνουν στο εκάστοτε τερματικό.

Σημειώνεται ότι η ελληνική γλώσσα υποστηρίζεται πλήρως, ενώ στο προσεχές μέλλον αναμένεται η επέκταση της εν λόγω τεχνολογίας σε άλλες εφαρμογές, όπως είναι η Τιμολόγηση Επί Αυτοκινήτου.

Η Mobile Technology υποστηρίζει ότι η ένταξη των φωνητικών εντολών στις επιχειρησιακές διαδικασίες θα συνδράμει καθοριστικά στη μείωση των σφαλμάτων και των δαπανών που αυτά συνεπάγονται.