Εταιρείες τεχνολογίας προσφέρουν 10 πλήρεις υποτροφίες στην πληροφορική και την καινοτομία για μεταπτυχιακά προγράμματα του μη κερδοσκοπικού ινστιτούτου τεχνολογίας ΑΙΤ. Με τη συνεισφορά των Alcatel Lucent, CQS, Dell, Ericsson, First Data, Fujitsu, Όμιλος Intracom, MedNautilus, Oracle, SAP και Vodafone το ΑΙΤ προσφέρει 10 πλήρεις υποτροφίες στα μεταπτυχιακά προγράμματα Msc in Management of Business Innovation & Technology (MBIT) και Msc in Information & Telecommunications Technologies (MSITT).

Το πρόγραμμα MSc in Management of Business Innovation and Technology (MBIT) είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διδάσκει την στρατηγική διαχείριση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας για μια επιτυχημένη διεθνή καριέρα σε ένα ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα MSc in Information and Telecommunications Technologies (MSITT) προσφέρει εκπαίδευση και εξειδίκευση στις περιοχές της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν στο πλαίσιο των σπουδών τους επαγγελματικές πιστοποιήσεις Cisco μέσω του AIT-Cisco Networking Academy.