Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικύρωσε οδηγία σύμφωνα με την οποία τα sites και οι εφαρμογές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (δημόσια διοίκηση, νοσοκομεία, δικαστήρια κλπ.) πρέπει να είναι προσβάσιμα από άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένους πολίτες.

Η οδηγία θέτει τις ελάχιστες προδιαγραφές προσβασιμότητας για sites και εφαρμογές, αφήνοντας περιθώρια στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν ακόμα πιο αυστηρά προαπαιτούμενα. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν άμεσα πληροφορίες, σε περίπτωση που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο, καθώς και να συμπληρώνουν φόρμες ενημέρωσης για μη-συμμόρφωση των οργανισμών με την οδηγία. Η οδηγία αναμένεται να γίνει νόμος το φθινόπωρο και τα sites και εφαρμογές του δημοσίου θα έχουν 21 μήνες περιθώριο προκειμένου να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του νόμου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα εναρμονισμένο σετ κανονισμών θα ενισχύσει τις πωλήσεις πιο εξελιγμένων και καινοτόμων λύσεων για ενίσχυση της e-προσβασιμότητας. Υπολογίζεται ότι, μέχρι το 2020, τα άτομα που εκ φύσεως ή λόγω ηλικίας δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν sites και εφαρμογές θα φτάσουν τα 120 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.