Το διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να μεταφέρει από σήμερα τις μετοχές της εταιρείας Altec στην κατηγορία "Επιτήρησης" λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση της δεύτερης στις 17 Οκτωβρίου.

Εντωμεταξύ, η Microland Computers σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου για την Altec Telecoms και τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν από την αίτηση για κήρυξη πτώχευσης της τελευταίας, σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, το οποίο αντιπροσωπεύουν οι πωλήσεις προϊόντων Altec Telecoms δεν ξεπερνάει το 3% του συνολικού κύκλου εργασιών της Microland.

Επισημαίνει επίσης, ότι τα διαφυγόντα αναμενόμενα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων Altec Telecoms ανέρχονται στα περίπου 2 εκατ., ενώ οι απαιτήσεις της  Microland από την Altec Telecoms ανέρχονται στα 40 χιλιάδες ευρώ.