Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ολοκλήρωσε την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής, από την οποία οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο εκτύπωσης της άδειάς τους οδήγησης.

Μέσω του link www.yme.gr/?getwhat=1&oid=983&id=&tid=1003 οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν, εισάγοντας τον αριθμό της άδειάς τους ή τον αριθμό πρωτοκόλλου και το έτος του Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου Οδηγού, καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης), να ενημερωθούν με λεπτομέρεια για όλα τα στάδια προόδου εκτύπωσης της άδειας οδήγησης.