Η Oracle ανακοίνωσε ότι στο εξής οι εταιρικοί πελάτες στην Ευρώπη θα έχουν την επιλογή ασφαλούς φιλοξενίας του Oracle CRM On Demand, σε τοπικό επίπεδο από την Ευρώπη.

Το Oracle CRM On Demand είναι μια εφαρμογή που παρέχεται ως υπηρεσία μέσω του Internet και βοηθά στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού πωλήσεων, εξυπηρέτησης και marketing σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι πελάτες που επιλέγουν το Oracle CRM On Demand μπορούν να επιλέξουν να αποθηκεύουν τα δεδομένα των πελατών τους, που φιλοξενούνται από την Oracle, εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τους περισσότερους άλλους προμηθευτές λύσεων CRM σε μορφή SaaS, που είτε φιλοξενούν τις εφαρμογές έξω από την Ε.Ε. ή εξαρτώνται από τρίτες εταιρείες για τη φιλοξενία των δεδομένων των πελατών τους.

Αυτή η κίνηση της Oracle θα δώσει σε πολύ περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, ειδικά εκείνους που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο τομέα και στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ένα νέο τρόπο αξιοποίησης του CRM που υλοποιείται ως SaaS και, ταυτόχρονα, θα τους βοηθήσει να πετύχουν τους στόχους τους αναφορικά με τη διασφάλιση των πληροφοριών και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που ισχύουν για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών δεδομένων.