Η ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων των τραπεζών έχει συμβάλει στη δραστική μείωση του πραγματικού κόστους συναλλαγών. Υπάρχει, όμως, μία συναλλαγή την οποία εκτελούμε ακόμα μέσω του παραδοσιακού καναλιού. Την κατάθεση μετρητών.

Είναι κοινή εμπορική πρακτική, η φύλαξη των διαθεσίμων μετρητών στην εκάστοτε συνεργαζόμενη τράπεζα. Παραδοσιακά, λοιπόν, οι εμπορικές επιχειρήσεις οργανώνουν, σε σχεδόν καθημερινή βάση, τη μεταφορά φυσικού χρήματος από τα σημεία πώλησης (και συνεπώς συλλογής) στο τραπεζικό κατάστημα. Η διαδικασία αυτή απορροφά από τη φύση της σημαντικούς πόρους κατά την προετοιμασία της (εσωτερική παραλαβή, καταμέτρηση, διαχωρισμός κ.ο.κ.), ενώ ταυτόχρονα εκθέτει την επιχείρηση και τους ανθρώπους της στον κίνδυνο της απώλειας – ληστείας κατά την περίοδο της φύλαξης και της μεταφοράς.Αναμφισβήτητα, λοιπόν, το ιδανικό για κάθε έμπορο θα ήταν να γειτονεύει με το υποκατάστημα της τράπεζας που έχει επιλέξει να συνεργάζεται, προκειμένου να καταθέτει τις εισπράξεις του επαναλαμβανόμενα στη διάρκεια της ημέρας.

Ακόμα και με αυτές τις συμπτώσεις, όμως, το εσωτερικό κόστος διαχείρισης και προετοιμασίας των μετρητών καθώς και το κόστος από τη διαθεσιμότητα των εισπράξεων σε μεταγενέστερο χρόνο δεν μπορούν να ξεπεραστούν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις εταιρειών δεν μπορούν ούτε να υπολογισθούν.Η λύση σε αυτά τα προβλήματα κόστους και ασφάλειας είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένης κατάθεσης μετρητών (RCC), η οποία έχει πρόσφατα αρχίσει να προσφέρεται από σημαντικό αριθμό τραπεζών και στην ελληνική αγορά.Χαρακτηρίζεται απομακρυσμένη γιατί εκτελείται στο χώρο του εμπόρου, ένας χώρος απομακρυσμένος από το παραδοσιακό γκισέ του ταμία στο κατάστημα της τράπεζας.

Η υλοποίηση της λύσης είναι απλή και απαιτεί, από πλευράς εξοπλισμού, ένα «έξυπνο» χρηματοκιβώτιο (smart safe) εγκατεστημένο στο χώρο του έμπορου, στο σημείο συλλογής και πλέον κατάθεσης χαρτονομισμάτων. Το «έξυπνο» χρηματοκιβώτιο διασυνδέεται ηλεκτρονικά με το αρμόδιο τμήμα της συνεργαζόμενης τράπεζας. Τα «έξυπνα» χρηματοκιβώτια αναγνωρίζουν, ελέγχουν και στη συνέχεια αποθηκεύουν τα χαρτονομίσματα, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνουν σχετικά την τράπεζα, η οποία φροντίζει για την αποσυμφόρηση τους σε μεταγενέστερο χρόνο. Πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, τις οποίες απαιτούν οι τραπεζικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί και είναι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB). Η χρήση των «έξυπνων» χρηματοκιβωτίων είναι πάρα πολύ απλή, σχεδόν παρόμοια με τη λειτουργία μιας απλής καταμετρητικής συσκευής.

Επιπλέον, οι σύγχρονες λύσεις RCC, εκμεταλλευόμενες τις διευρυμένες πλέον δυνατότητες του διαδικτύου, προσφέρουν λεπτομερή πληροφόρηση σε όλους τους συμμετέχοντες στο σχήμα, δηλαδή τον έμπορο, την τράπεζα και την εταιρεία χρηματαποστολών, μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης χρήστη.Οι ενημερώσεις αυτές είναι διαθέσιμες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, μπορούν να καλύψουν κάθε γεγονός και δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με τη λειτουργία του «έξυπνου» χρηματοκιβωτίου (smart safe) και διατίθενται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη και τις διαπιστεύσεις του. Με τον τρόπο αυτό, κάθε χρήστης έχει στη διάθεση του όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάση του ρόλου του. Ταυτόχρονα, όλη η διαδικασία κατάθεσης και αποσυμφόρησης είναι ψηφιακά καταγεγραμμένη και διαφανής.

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης, ορισμένοι τραπεζικοί οργανισμοί προσφέρουν επιπλέον, σαν μέρος της ολοκληρωμένης λύσης RCC, και τη δυνατότητα άμεσης πίστωσης του λογαριασμού του εμπόρου, χωρίς να απαιτείται πλέον να προηγηθεί η συλλογή και καταμέτρηση των κατατεθειμένων μετρητών. Αλλες συμπληρωματικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ασφαλιστική κάλυψη της εγκατάστασης και την άμεση τεχνική υποστήριξη. Ανάλογα με τον όγκο των χαρτονομισμάτων που συλλέγονται σε κάθε ξεχωριστό σημείο εγκατάστασης, μπορεί να επιλεγεί και ο κατάλληλος τύπος συσκευής ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες σε ταχύτητα καταμέτρησης και χωρητικότητα αποθήκευσης χαρτονομισμάτων. Ενα ολοκληρωμένο και σύγχρονο δίκτυο συσκευών κατάθεσης, μπορεί να αποτελείται από διαφορετικούς τύπους μηχανών και να χρησιμοποιείται από πολλαπλούς ανεξάρτητους μπόρους, διαφυλάσσοντας την ταυτότητα των καταθέσεών τους και την «ιχνηλασιμότητα» των συναλλαγών τους.