Σε χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο Πρόεδρος της MIG, Ανδρέας Βγενόπουλος, προτείνει το σχέδιο "ΦΩΣ" με στόχο την απόλυτη και διαχρονική διαφάνεια στην διαχείριση του Δημοσίου χρήματος με τις δυνατότητες που παρέχει πλέον η σύγχρονη τεχνολογία.

Παράλληλα, προσφέρει δωρεάν στο Δημόσιο μηχανογραφικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο Α. Βγενόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι “Όλα τα πολιτικά κόμματα και όλοι οι Έλληνες πολίτες επιθυμούν τη διαφάνεια στη διαχείριση του Δημοσίου χρήματος, τον περιορισμό της σπατάλης και το τέλος της εξυπηρέτησης ιδιοτελών συμφερόντων. Εν έτει 2009 η σύγχρονη τεχνολογία μας δίνει πλέον απεριόριστες  δυνατότητες να κάνουμε την επιθυμία μας πράξη, εφ΄ όσον τελικά υπάρχει η αντίστοιχη πολιτική βούληση, και αυτό καταδεικνύει το σχέδιο ΦΩΣ”.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το σχέδιο “ΦΩΣ” προβλέπει τη δημιουργία ενός κεντρικού διαδικτυακού τόπου με σειρά πεδίων που θα καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες του Δημοσίου (Υπουργείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.), όπου θα πρέπει να δημοσιεύονται άμεσα όλα τα έξοδα οποιασδήποτε μορφής των ανωτέρω φορέων. Το σχέδιο “ΦΩΣ” προβλέπει την άμεση αλλαγή του συστήματος προμηθειών του Δημοσίου μέσα από τρεις βασικούς άξονες:

1.  Την κατάργηση του συστήματος “σφραγισμένων” προσφορών και των απευθείας επιλογών – αναθέσεων του Δημοσίου με την υιοθέτηση του συστήματος “e-procurement”, δηλαδή διαγωνιστικές διαδικασίες μειοδοσίας ή πλειοδοσίας με απόλυτη διαφάνεια μέσω του διαδικτύου και με τη δυνατότητα παρακολούθησής τους από όλους τους Έλληνες.

2. Την υιοθέτηση του συστήματος των “φωναχτών” πλειστηριασμών για διαγωνισμούς μεγάλης αξίας, οι οποίοι θα διεξάγονται παρουσία των ενδιαφερομένων και θα αναμεταδίδονται ζωντανά από το διαδίκτυο (web-casting).

3.  Την κατάργηση, στις περισσότερες των περιπτώσεων, των τεχνικών ή ειδικών προαξιολογήσεων και “πριμοδοτήσεων”, με την υιοθέτηση ενός συστήματος βαρύτατων χρηματικών ποινών αν οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς του Δημοσίου δεν μπορούν τελικά να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει των διαγωνιστικών προδιαγραφών.

Τέλος, το σχέδιο “ΦΩΣ” προβλέπει την εποπτεία της διαφάνειας στη διαχείριση του Δημοσίου χρήματος και της λειτουργίας του νέου συστήματος προμηθειών από μια διακομματική Επιτροπή που μπορεί να είναι υποεπιτροπή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Ελληνικής Βουλής.

Η MIG, μέσω της θυγατρικής της Singular Logic, είναι έτοιμη να προσφέρει στο Δημόσιο δωρεάν και άμεσα ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα του σχεδίου “ΦΩΣ”, τις κεντρικές υποδομές και την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ενός μηχανογραφικού συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών με στόχο τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την σημαντική εξοικονόμηση πόρων που θα προκύψει, τις καλύτερες παροχές Υγείας του Δημοσίου.