Η Deutsche Telecom εμφάνισε χαμηλότερες ζημίες κατά το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο.

Οι καθαρές ζημίες της υποχώρησαν στα 730 εκ. ευρώ (920 εκ. δολάρια) από 750 εκ. δολάρια. πέρυσι, όταν η εταιρεία είχε έξοδα ύψους 1,4 δισ. δολ. για συντάξεις, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Τα έσοδα της Deutsche Telekom το τέταρτο τρίμηνο αυξήθηκαν στα 16,1 δισ. ευρώ από 15,9 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης αλλαγές στη διοικητική της δομή. Μάλιστα, αναμένεται ο διορισμός ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Γερμανικού Ομίλου, ο οποίος θα έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τις συμμετοχές της Deutsche Telecom στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.