Στις ερχόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι συζητήσεις της Deutsche Telekom με τα συνδικάτα, με στόχο τη μείωση του εργασιακού κόστους, το οποίο αποτελεί βαρίδι για την ανάπτυξη της εταιρείας κυρίως στην τοπική αγορά.

Τα 2/3 των εργαζομένων της εταιρείας βρίσκονται στη Γερμανία, όπου παράγεται λιγότερο από το 50% των εσόδων και οι πωλήσεις για το πρώτο μισό της χρονιάς παρουσίασαν μείωση 6,4%. Η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε προτάσεις για μείωση των 63 call centers που εδρεύουν στη Γερμανία σε 24, γεγονός που επηρεάζει περίπου 8.000 εργαζόμενους.

Επίσης, υπήρχε πρόταση για μείωση των αποδοχών 6.000 τεχνικών του τομέα σταθερής τηλεφωνίας και περικοπή αρκετών χιλιάδων άλλων θέσεων εργασίας.

Όμως, η πιο πρόσφατη θέση της διοίκησης αποτελεί μια σπάνια περίπτωση για τα γερμανικά δεδομένα, καθώς κάνει λόγο για επιβαλλόμενες απολύσεις. Συνήθως, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, οι γερμανικές εταιρείες κάνουν κάποιες συμφωνίες με τα συνδικάτα και προσφέρουν οικονομικά πακέτα, προκειμένου να δημιουργήσουν κίνητρο αποχώρησης. Αυτό είναι άλλωστε και το μοντέλο που ακολούθησε πρόσφατα ο ΟΤΕ. Ο Lothar Schreder, εκπρόσωπος του συνδικάτου Ver.di, δήλωσε ότι “η εταιρεία ξεπέρασε τα όρια και με τη στάση της δημιουργεί μεγάλες εντάσεις”.