Η Space Hellas, στα πλαίσια της στρατηγικής της συνεργασίας με τη Cisco, είναι η πρώτη εταιρία σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα που επαναπιστοποιήθηκε ως Gold Certified Partner, μετά από μία εκτενή διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με το νέο απαιτητικότερο σύστημα που περιλαμβάνει και την πιστοποίηση σε τρεις νέες αρχιτεκτονικές.

H «χρυσή» επαναπιστοποίηση της Space Hellas, αποτελεί το επιστέγασμα των άριστων επιδόσεών της στις υπηρεσίες υποστήριξης των πελατών της αλλά και του υψηλού βαθμού ικανοποίησής τους. Επιπλέον, μέσω της πιστοποίησης αυτής καταδεικνύεται η υψηλή κατάρτιση των στελεχών της Space Hellas σε εξειδικευμένα θέματα τεχνολογίας. Πιστοποιήσεις, όπως Cisco Advanced Data Center Αrchitecture , Cisco Borderless Network Αrchitecture καθώς και Cisco Collaboration Architecture ήταν προαπαιτούμενες, για την επαναπιστοποίηση της εταιρίας ως Cisco Gold Certified Partner.