Ψηλά στην ατζέντα των Διοικητικών Συμβουλίων βρίσκεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων, κυρίως λόγω των υψηλών προστίμων που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR.

Αυτό ήταν ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η PRIORITY σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Σε μία κατάμεστη αίθουσα, το παρών έδωσε πλήθος στελεχών από κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PRIORITY Παναγιώτης Αναστασάκης  παρουσίασε αναλυτικά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – GDPR, δίνοντας έμφαση στις νέες απαιτήσεις που τίθενται σε όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα. Ο Λεωνίδας Τερτίπης, Manager της Διεύθυνσης Information Security της PRIORITY παρουσίασε το πώς θα επιλεχθούν, θα σχεδιασθούν και θα υλοποιηθούν τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις. Η εκδήλωση έκλεισε με ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον βαθμό ετοιμότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και τα επόμενα βήματα που αυτές θα πρέπει να ακολουθήσουν. Υπενθυμίζεται ότι ο GDPR θα τεθεί σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018.