Κατά 25,4% αύξησε τον κύκλο εργασιών του ο Όμιλος Newsphone και κατά 19,5% τα καθαρά κέρδη.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 15,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008 έναντι ευρώ 12,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ περίπου αντί 890 χιλιάδων ευρώ πέρσι. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ενίσχυση της κερδοφορίας αποδίδεται τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και στην απόδοση των επενδύσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη και πλέον όντας σε προχωρημένο στάδιο λειτουργίας τους αποδίδουν καλύτερα περιθώρια κέρδους.