Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και ειδικότερα η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, θα αρχίσει από τον επόμενο μήνα να ανακοινώνει δράσεις που εντάσσονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

Γι αυτό το λόγο συστάθηκε η μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις ώστε να υλοποιεί δράσεις τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που κατευθύνονται απευθείας σε πολίτες και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και της Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας, αναμένεται έως τον Απρίλιο. Η πρώτη δράση θα αφορά -κατά πάσα πιθανότητα- την “ψηφιακή ασφάλεια” και αναμένεται να χρηματοδοτηθεί με περίπου 15 εκ. ευρώ.