Η Πληροφορική δεν (πρέπει να) είναι (μόνο) ένα εργαλείο αυτοματοποίησης ορισμένων σύνθετων και επαναλαμβανόμενων εργασιών, όπως είναι η τήρηση λογιστηρίου τιμολόγησης αποθήκης, αλλά ένα στρατηγικό εργαλείο που επεκτείνεται σε όλο το εύρος εργασιών μιας επιχείρησης.

Η Πληροφορική πρέπει να μας καθοδηγεί στη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων, την εύρεση ροών εξυπηρέτησης των πελατών και των προβλέψεων επενδύσεων, τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων στην καθημερινή εργασία μας κ.λπ. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση ο Διευθυντής Πληροφορικής θα πρέπει να είναι κοντά στο business, αλλά και (φυσικά) στο IT, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό του, το οποίο πρέπει να καθοδηγεί με την καλύτερη δυνατή ακρίβειά και οικονομία.

Ειδικότερα για τον κλάδο μας, η Πληροφορική χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία στην εύρεση έμπειρων και ικανών νέων στελεχών, τα οποία θα μένουν και θα πλαισιώνουν την εσωτερική ομάδα ανάπτυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα, εμπλουτίζοντας συνεχώς τις γνώσεις τους και αξιοποιώντας την εμπειρία τους. Μια ακόμα ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με την εύρεση της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην εσωτερική ανάπτυξη και το outsourcing, κάτι που αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την επαρκή κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών, στο σωστό budget.

IT παντού
Ο κλάδος των ταχυμεταφορών είναι ένας κλάδος υπηρεσιών που χαρακτηρίζεται από εργασίες έντασης με πάρα πολύ σύνθετες διεργασίες, με, σχεδόν, άπειρες παραμέτρους, απαιτώντας τη διεκπεραίωσή τους με ακρίβεια και τη μέγιστη δυνατή οικονομία. Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κομμάτι της Πληροφορικής που να μην το εκμεταλλευόμαστε στην εταιρεία μας: από τα κλασικά πληροφοριακά συστήματα (ERP, CRM, mobile, GIS & Fleet Management, signature capture, Document Management και Workflow), έως κάθε απόχρωση του Web, τα social media, τα δεδομένα (Big Data & Data Mining) και, φυσικά, την ασφάλεια. Όλες αυτές οι τεχνολογίες είναι καθοριστικές για την επιτυχημένη λειτουργία της επιχείρησης, με το mobile (εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές), το Fleet Management και τα Web Applications & Workflow να αποτελούν τις κυριότερες για εμάς τεχνολογίες φέτος.

Επενδύσεις στο ΙΤ
Η μεγαλύτερη επένδυση που κάναμε τα δύο τελευταία χρόνια αφορά τις τεχνολογίες διαλογής και διεκπεραίωσης της ταχυδρομικής υπηρεσίας, όπου επενδύσαμε στα πιο σύγχρονα συστήματα διαλογής, αλλά και επεξεργασίας δεδομένων γεωγραφικών πληροφοριών, όπως και σε πολλές εφαρμογές σχετικές με την υπηρεσία Ένα ακόμα σημαντικό έργο στο οποίο επενδύσαμε πρόσφατα αφορά την ενεργοποίηση των SmartPoints, διότι πιστεύουμε στην ελευθερία και του αποστολέα, αλλά και του παραλήπτη να εξυπηρετείται στον δικό του χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό το έργο, μαζί με την υπηρεσία ανακατεύθυνσης, δίνουν την ελευθερία στον παραλήπτη να επιλέξει ηλεκτρονικά μέσω του smartphone του να παραλαμβάνει την αποστολή του στον δικό του χρόνο και σε ένα εναλλακτικό σημείο παραλαβής.

Όσον αφορά το μέλλον, μια μεγάλη επένδυση που θέλουμε να κάνουμε αφορά τα νέα συστήματα διαλογής – αυτή η επένδυση σχεδιάζεται να γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια, με την προϋπόθεση, πάντα, το σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Άλλα σημαντικά IT Projects που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι οι νέες ruggedized mobile συσκευές (PDA ) με λειτουργικό Android, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν στην εργασία των διανομέων αλλά και στο workflow, όπου θα βοηθήσουν στην βελτιστοποίηση των ροών εργασίας, πάντα με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, αλλά και τη μείωση κόστους.