Τα οφέλη των επιχειρηματιών από τη χρήση της ψηφιακής άυλης υπογραφής υπενθυμίζει το Επιμελητήριο Ηρακλείου και καλεί τα μέλη του να ενημερωθούν και ν’ αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία κερδίζοντας χρόνο και χρήμα στις συναλλαγές τους.

Η Ψηφιακή Άυλη Υπογραφή (ΨΑΥ) εξασφαλίζει την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, δηλαδή προστατεύει την αυθεντικότητα και την ακεραιότητά του και, σε συνδυασμό με τη χρονοσήμανση, εξασφαλίζει επιπλέον τη μη αποποίηση ευθύνης του υπογράφοντος. Επιπλέον έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή και είναι πολύ φθηνότερη από την κλασσική ψηφιακή υπογραφή.