Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για το ψηφιακό μέλλον της χώρας μας. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας η ψηφιακή Ελλάδα επιτάχυνε τους ρυθμούς της το 2008

Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα που προκύπτουν από την έρευνα για τη νέα γενιά σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου αν και η ηλικιακή ομάδα 35-54 εξακολουθεί να υστερεί στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, οι έλληνες χρήστες αξιοποιούν τις δυνατότητες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που προσφέρει το Διαδίκτυο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις αστικές και τουριστικές περιοχές και τα αγροτικά και ημιαστικά κέντρα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, διαμορφώνοντας περιφέρειες δύο ταχυτήτων.

Σύγκλιση με ΕΕ
Περίπου 4 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο, ενώ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί πλέον οικιακή συσκευή. Θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των νοικοκυριών με πρόσβαση στο Διαδίκτυο τα τελευταία 4 χρόνια εκτιμάται σε 17,6%, τη στιγμή που ο μέσος ετήσιος ρυθμός της Ευρώπης είναι στο 7,7%. Μάλιστα, το 2008 σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος της τετραετίας. (σχ. 1)

Τα εν οίκω
Το 23% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση. Εντυπωσιακό ποσοστό αν υπολογίσει κανείς ότι το 2005 ήταν μόλις 1%. Επίσης, περίπου 7 στους 10 χρήστες του Διαδικτύου του τελευταίου τριμήνου διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση στο σπίτι τους. Σημαντική πτώση διαπιστώνεται διαχρονικά στην απλή τηλεφωνική σύνδεση και στην ISDN υπέρ της DSL σύνδεσης, όμως σημαντικά χαμηλότερη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων αναφέρεται από τα νοικοκυριά σε αγροτικές περιοχές (53%) και σε άτομα κατωτέρου ή μεσαίου μορφωτικού επιπέδου (58% και 60%).

Διαδίκτυο δύο ταχυτήτων
Η χρήση του Διαδικτύου ανά περιφέρεια σημειώνει σημαντική αύξηση και ειδικότερα στην Στερεά και Δυτική Ελλάδα, το Αιγαίο και την Κρήτη. Παρόλα αυτά, τα ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις αστικές και τουριστικές περιοχές και τα αγροτικά και ημιαστικά κέντρα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα. Το ποσοστό πρόσβασης στο Διαδίκτυο έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε 9 από τις 13 Περιφέρειες, ενώ η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Ηπειρος εμφανίζουν τη μικρότερη άνοδο από το 2005. (σχεδ. 2)