Το 14ο Συνέδριο Εφαρμογών Πληροφορικής με θέμα "Ψηφιακή Σύγκλιση Συνέργιες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών" διοργανώνεται από την Helexpo με την υποστήριξη του ΣΕΠΕ, του ΣΕΠΒΕ, της ΕΠΥ και την αιγίδα των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στη Θεσσαλονίκη στις 2 - 4 Οκτωβρίου.

Στη φετινή διοργάνωση το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στις βασικές προγραμματικές κατευθύνσεις του Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”, που ορίζει η ψηφιακή στρατηγική της Ελλάδας. Εκπρόσωποι του δημόσιου, ακαδημαϊκού και ιδιωτικού τομέα, που έχουν τη γνώση και την εμπειρία, θα παρουσιάσουν προτάσεις και λύσεις για την αξιοποίηση των τεχνολογιών, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής.