Τα έργα ΤΠΕ του Γ’ ΚΠΣ φτάνουν σύντομα στη γραμμή τερματισμού. Ωστόσο, ένα ερώτημα που δεν έχει απαντηθεί ακόμα είναι «αν η γραμμή ήταν στη θέση που είχε οριστεί από την αρχή ή για κάποιους λόγους μετακινήθηκε»; Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2005, στο πλαίσιο κατανομής των κοινοτικών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της Πολιτικής της Συνοχής για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα εξασφάλισε 20,4 δις ευρώ.

<‘Σελίδα 1: Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013»’>
Με τους πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται διαφορετικά Επιχειρησιακά Προγράμματα, μεταξύ των οποίων το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013» με προϋπολογισμό περίπου 2 δις ευρώ, ο οποίος προέρχεται από το άθροισμα του 1,127 εκατ. ευρώ του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται 860 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής – Πίνακας 1), και των 838 εκατ. ευρώ για τις 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης με αναλογία 80% κοινοτικής συμμετοχής – 20% δημόσιας δαπάνης.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013», αν και έχει περισσότερο περιφερειακό χαρακτήρα σε σχέση με το Γ’ ΚΠΣ, τουλάχιστον όσον αφορά την κοινοτική συμμετοχή και άρα την άποψη της Ε.Ε., με τη «βοήθεια» των προϋπολογισμών των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης θα συμπεριλάβει και εθνικές δράσεις, οι οποίες θα απευθύνονται τις 13 περιφέρειες της χώρας και όχι μόνο στις 8 περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης.

Ενδιαφέρον νέο στοιχείο του προγράμματος είναι η διάθεση ποσοστού μέχρι και 25% του προϋπολογισμού σε δράσεις που δεν θα αφορούν έργα Δημοσίου με την παραδοσιακή έννοια, αλλά θα απευθύνονται άμεσα στους πολίτες. Τη διαχείριση των έργων αυτής της κατηγορίας θα αναλάβει κατά κύριο λόγο η νεοσυσταθείσα εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.».

Πού βρίσκεται η νέα γραμμή εκκίνησης
Στο έγγραφο επίσημης υποβολής του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013» υπάρχει η εξής αναφορά: «Κατά την τελευταία δεκαετία, οι νέες τεχνολογίες δεν συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παρόλα αυτά, εκφράζεται μία σημαντική δυναμική στη συμβολή των ΤΠΕ στο ΑΕΠ (οι συνολικές επενδύσεις στον κλάδο Πληροφορικής και επικοινωνιών βρίσκονται στο 80 % του μέσου όρου ΕΕ) και στη διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων, αν και τα τελευταία κινούνται σε χαμηλούς βαθμούς (0,7% το 2005 έναντι περίπου 7% του μέσου όρου της ΕΕ-25). Η απασχόληση σε τομείς υψηλής τεχνολογίας είναι ακόμη χαμηλή (30% της ΕΕ). Ωστόσο, οι επιδόσεις στην εκπαίδευση των νέων και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ικανοποιητικές και προσεγγίζουν τον μέσο όρο ΕΕ (θετικό στοιχείο για το μέλλον)».

 Πίνακας 1

 Άξονες προτεραιότητας  Προυπολογισμός Κ.Σ. (εκ. ευρώ)  %
 1. Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ  402,00  46,70%
 2. ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής  442,00  51,40%
 3. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής  16,00  1,90%
 4. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση  860,00  100,00%

Εκτός από την οπτική που δημιουργεί αυτή η παράγραφος αυτογνωσίας, υπάρχει και μια άλλη που δημιουργείται από αρκετά στελέχη της αγοράς «ψημένα» σε έργα του δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με τον Χρήστο Χαλδαιόπουλο, Γενικό Διευθυντή της Επαφος Συστήματα Πληροφορικής, «Οι δυσκολίες μέχρι να ανακοινωθούν οι διαγωνισμοί και τα γνωστά προβλήματα στη διεξαγωγή τους είχαν ως αποτέλεσμα το Γ’ ΚΠΣ στην Πληροφορική να πρέπει να υλοποιηθεί ουσιαστικά τους τελευταίους 18 μήνες, από τους 72 που είχαμε στη διάθεσή μας. Με προφανές συμπέρασμα ότι και οι εταιρείες Πληροφορικής δεν κάνουμε τη δουλειά μας τόσο καλά όσο θα θέλαμε».

Το πόσο μακριά βρίσκονται τα αποτελέσματα του Γ’ ΚΠΣ από τους στόχους που είχαν τεθεί δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί, καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι δείκτες αξιολόγησης και επιπλέον πολλά από τα έργα, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Οσον αφορά το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013», πληροφορίες αναφέρουν ότι θα συνοδεύεται από κάποιους νέους δείκτες αξιολόγησης των έργων.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές, αν οι δείκτες θα αξιολογούν τα αποτελέσματα των έργων με γνώμονα τον πολίτη ή αν θα γίνεται μια ειδικότερη αξιολόγηση, η οποία θα επιτρέπει τη διάκριση ανάμεσα σε πετυχημένα και αποτυχημένα έργα. Πιθανότερο, ωστόσο, είναι το σενάριο οι νέοι δείκτες να σχετίζονται με τη βελτίωση της ζωής του πολίτη, στην οποία άμεσα ή έμμεσα αποσκοπεί το σύνολο των έργων.

Προσωρινά, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορ’ιας, περισσότερο χαρακτηρίζονται από μια «κριτική» ματιά όσον αφορά τη στρατηγική των έργων, η οποία καταλήγει σε προτάσεις που έχουν επαναληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα των επόμενων έργων.

Αλλωστε, την έλλειψη πιο εξειδικευμένης αξιολόγησης αναγνωρίζει και το ίδιο το Παρατηρητήριο, καθώς σε δημοσίευμά του στις 8/5/2008 αναφέρει ότι μεταξύ των αρνητικών στοιχείων που διαπιστώθηκαν στη διαδικασία υλοποίησης επενδύσεων περιλαμβάνεται «η έλλειψη αυστηρών διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης των επενδύσεων, καθώς και απουσία στοιχείων μέτρησης της εξοικονόμησης ή κατανάλωσης πόρων που συνεπάγεται κάθε επένδυση».

 Διαβάστε ακόμα στο ένθετο αυτού του τεύχους

 Στην λογική των Green επιλογών
 «Πράσινη» Πληροφορική
 Φυτέψτε τον σπόρο του Green IT

<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Πότε θα αρχίσουν να προκυρρύσονται και πότε να υλοποιούνται τα νέα έργα’>
Το παρελθόν φυγείν αδύνατον. Τι γίνεται τώρα;
Δεδομένου ότι ενάμισι χρόνο μετά την ανακοίνωση του ΕΣΠΑ, δεν έχουν προκηρυχθεί κάποια έργα, θα μπορούσε η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα να είναι ότι «τώρα δεν γίνεται τίποτα», γιατί έτσι και αλλιώς πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα του Γ’ ΚΠΣ για τα οποία δόθηκε παράταση μέχρι το τέλος του 2009.

Επομένως, η εύλογη ανησυχία είναι ότι τα έργα θα ξεκινήσουν να προκηρύσσονται μετά το 2009 και θα αρχίσουν να υλοποιούνται το 2010. Σύμφωνα με τον Στέλιο Χριστάκο, Σύμβουλο της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, προσκλήσεις έργων θα κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στον Οκτώβριο, ενώ ήδη κάποιοι φορείς έχουν προετοιμάσει τις προκηρύξεις τους, τις οποίες πιθανώς θα δούμε πριν το τέλος της χρονιάς.

Την αισιόδοξη αυτή πρόβλεψη έρχεται να συμπληρώσει μια σημαντική αλλαγή στις διαδικασίες που αφορούν το χρονοδιάγραμμα του έργου από το σχεδιασμό της προκήρυξης μέχρι και την υλοποίηση. Λανθασμένοι σχεδιασμοί, γραφειοκρατία και οικονομικά προβλήματα, έχουν γίνει σε πολλές περιπτώσεις αιτίες καθυστέρησης υπογραφής συμβάσεων και σε λιγότερες περιπτώσεις υλοποίησης έργων.

Σε αυτόν τον τομέα πιστώνεται και μια από τις σημαντικότερες ίσως επιτυχίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, καθώς στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι τα έργα που προκηρύχθηκαν διαμέσου αυτής είχαν πολύ καλύτερη τύχη από έργα που οι δημόσιοι φορείς αποφάσισαν να προκηρύξουν ανεξάρτητα. Σημαντικοί τομείς, όπως η γεωργία και η υγεία έμειναν πίσω στην πορεία της τεχνολογικής εξέλιξης, καθώς έργα που είχαν σχεδιαστεί είτε δεν προκηρύχτηκαν ποτέ είτε κατέληξαν σε άγονους διαγωνισμούς.

Στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007 – 2013, η στάση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (πρώην ειδική υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας») αναμένεται να είναι πιο σκληρή. Πληροφορίες κάνουν λόγο για χρονικές ρήτρες, οι οποίες θα είναι αμετάβλητες και θα προβλέπουν μέχρι και την ακύρωση του έργου, εάν παραβιαστούν.

Προκειμένου δε να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα, οι εν δυνάμει δικαιούχοι, περίπου 6.000, που θα μπορούν να αναλάβουν έργα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, θα πιστοποιηθούν. Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΤ συνέταξε και απέστειλε για δημόσια διαβούλευση στους εμπλεκόμενους φορείς τις προδιαγραφές (προσχέδιο) για τη λήψη του πιστοποιητικού ποιότητας, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για τους δικαιούχους από την 1 Ιανουαρίου του 2009. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι με τη διαδικασία πιστοποίησης, οι δικαιούχοι θα μειωθούν σε περίπου 600.

Στελέχη της αγοράς Πληροφορικής αναφέρουν ότι η διαδικασία πιστοποίησης έχει ήδη καθυστερήσει και θα δημιουργήσει επιπλέον καθυστερήσεις στην πορεία των έργων. Σύμφωνα όμως με τον Σ. Χριστάκο, τόσο η Ειδική Υπηρεσία που θα διαχειριστεί ένα μεγάλο ποσοστό των έργων, όσο και μεγάλοι δικαιούχοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης και μπορούν να διαχειριστούν έργα του ΕΣΠΑ.

Die Hard 4
Ευχή όλων είναι να αποφευχθεί μια «τρελή» κούρσα λίγο πριν το νήμα, όπως συνέβη με το Γ’ ΚΠΣ, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα του παρελθόντος. Στέλεχος της αγοράς Πληροφορικής αναφέρει χαρακτηριστικά την «εποχικότητα» που παρατηρείται όσον αφορά τις προσλήψεις εργαζομένων.

Πολλές εταιρείες προσφεύγουν σε προσλήψεις ανθρώπων για να καλύψουν δημόσια έργα που αναλαμβάνουν, τους οποίους στη συνέχεια χρειάζεται να απολύουν, καθώς μένουν για μεγάλο διάστημα άπραγες στον τομέα αυτό.

Τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας φαίνονται αποφασισμένα να κρατήσουν μια «σκληρή» στάση στην καταπολέμηση καθυστερήσεων. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα θα καθοριστεί από το βαθμό ελαστικότητας στις «δύσκολες» στιγμές, αλλά και από το ποσοστό των έργων που θα περάσουν από τα χέρια της Ειδικής Γραμματείας.

 Διαβάστε ακόμα στο ένθετο αυτού του τεύχους

 Στην λογική των Green επιλογών
 «Πράσινη» Πληροφορική
 Φυτέψτε τον σπόρο του Green IT

<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Β. Ασημακόπουλος: Τα νέα χαρακτηριστικά του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και οι άξονες υλοποίησης του – Κ. Χατζηδάκης: Υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών’>
Τα νέα χαρακτηριστικά του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και οι άξονες υλοποίησής του
Από την ομιλία του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακής Σύγκλισης, Καθηγητή Βασίλη Ασημακόπουλου στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

«Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αυτό το νέο Πρόγραμμα και στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης. Υπάρχει κάτι που τη διαφοροποιεί σε σχέση με όσα γνωρίζαμε στο παρελθόν. Υπάρχουν τρία στοιχεία που κάνουν τη σημερινή συνεδρίαση ενδιαφέρουσα:

Πρώτο στοιχείο: το νέο Πρόγραμμα δεν είναι καινούργιο για τους περισσότερους από εσάς ως προς το περιεχόμενό του. Μπορεί στις διαχειριστικές του πτυχές να έχει νέα στοιχεία, αλλά ως προς την ουσία του δεν είναι καινούργιο. Γιατί δεν περιμέναμε τους ευρωπαϊκούς πόρους για να φτιάξουμε μια πολιτική για τις τεχνολογίες. Η πολιτική υπήρχε και υπάρχει από το 2006 και είναι η Ψηφιακή Στρατηγική. Αυτή την επιτυχημένη πολιτική που ήδη έχει φέρει καρπούς, αντανακλά πλήρως το νέο Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». Και μάλιστα αποτελεί το χρηματοδοτικό της εργαλείο, διαθέτοντας περί τα €2 δις για να πετύχουμε την Ψηφιακή Σύγκλιση.

Αρα σε ό,τι αφορά τις δράσεις που θα αναμένετε να δείτε, αυτές έχουν περιγραφεί ως προς τις αρχές τους στην Ψηφιακή Στρατηγική και ενδεχομένως σε αρκετές περιπτώσεις έχετε λάβει και μια πρόγευση από αυτές, όσο προλάβαμε βέβαια να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στα τελευταία του στάδια.

Δεύτερο στοιχείο: το νέο Πρόγραμμα δεν αποτελεί συνέχεια της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Η Ψηφιακή Στρατηγική, και μαζί της το νέο Πρόγραμμα, κουβαλούν μια διαφορετική αντίληψη για την προώθηση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Η Ψηφιακή Σύγκλιση, πέρα από διαφορετικούς στόχους που είναι πια η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, φέρνει μαζί της και μια νέα προσέγγιση.

Σας επισημαίνω μερικά παραδείγματα αυτής της προσέγγισης:
Παράδειγμα: Δεν είναι αυτοσκοπός οι υποδομές και οι ψηφιακές υπηρεσίες. Υποδομές και Ψηφιακές Υπηρεσίες έχουν αξία όταν έχουν αισθητό αποτέλεσμα στον πολίτη. Με αυτό τον τρόπο θα μετρούμε το όφελος και το αν αξίζει ή όχι να εγκριθούν και να συμπεριληφθούν στο νέο Πρόγραμμα οι δράσεις: με το αν φέρνουν κάποιο αισθητό και ουσιαστικό όφελος στον πολίτη και την επιχείρηση. Εσωστρεφείς δράσεις θα ασφυκτιούν στο νέο Πρόγραμμα.

Αλλο Παράδειγμα διαφορετικής αντίληψης: Η Αριστεία. Φορείς και ομάδες πολιτών που θα δουλεύουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα θα επιβραβεύονται με περισσότερες ευκαιρίες. Δεν θα κλειδώσουμε εκ των προτέρων προϋπολογισμούς σε φορείς και δεν θα αφήσουμε κανέναν να εφησυχάσει. Θα αναδείξουμε πρότυπα, θα αναδείξουμε τους καλύτερους και θα αφήσουμε τους φορείς να ανταγωνιστούν μεταξύ τους για το ποιος μπορεί να πετύχει πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά την ψηφιακή σύγκλιση. Το νέο Πρόγραμμα δεν θα είναι αγώνας διανομής κονδυλίων… Θα είναι αγώνας δρόμου για την Ψηφιακή Σύγκλιση.

Ακόμη ένα παράδειγμα διαφορετικής αντίληψης. Θα κόψουμε δρόμο όπου χρειαστεί ώστε να πετύχουμε την Ψηφιακή Σύγκλιση. Θα πάμε απευθείας στον πολίτη και την επιχείρηση. Δράσεις που ήδη δοκιμάσαμε σε μικρή κλίμακα, και οι οποίες πήγαν απευθείας στον πολίτη είχαν εξαιρετικά μεγάλη ανταπόκριση και πολύ θετικό αποτέλεσμα (π.χ. «Δες την Ψηφιακά»). Αυτός είναι ο λόγος που θα ενισχύσουμε αυτές τις δράσεις. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που δημιουργείται η νέα ΑΕ «Ψηφιακές Ενισχύσεις». Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις δημιουργείται. Για να μην περιμένουμε μόνο από το δημόσιο τομέα το πότε θα ολοκληρώσει τα έργα για να δουν οι πολίτες όφελος από την τεχνολογία.

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα της νέας αντίληψης της Ψηφιακής Στρατηγικής, που κουβαλά μαζί του το νέο Πρόγραμμα. Και όλα αυτά αντανακλώνται και στις διαχειριστικές πτυχές του, που θα ακούσετε στη συνέχεια.

Το τρίτο στοιχείο που κάνει τη σημερινή πρώτη Επιτροπή Παρακολούθησης ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι η ίδια η σύνθεση της Επιτροπής! Εκτός από εκπροσώπους της αγοράς και των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης, θα έχουμε τη χαρά να συζητούμε στο εξής για το Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση μαζί με πολλούς εκπροσώπους κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Αυτό ήταν ένας μεγάλος μας στόχος από την πρώτη στιγμή που θέσαμε σε εφαρμογή την Ψηφιακή μας Στρατηγική.

Γιατί πιστεύουμε πως ο αγώνας δρόμου για την προώθηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και επικοινωνιών στη χώρα μας και η προώθηση ενός προγράμματος που τις χρηματοδοτεί, δεν μπορεί να περιορίζεται σε μια συζήτηση που περιστρέφεται αποκλειστικά σε πόρους, σε κατανομή έργων και κονδυλίων, σε διαχειριστικές παραμέτρους, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Αντίθετα, πιστεύουμε ότι στην μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε ταχύτερα την ψηφιακή σύγκλιση της χώρας, θέλουμε συμμάχους και θέλουμε πολλούς φορείς του ίδιου μηνύματος, που μπορούν να το διαχέουν σε όλη την κοινωνία και σε όλη την παραγωγική βάση της χώρας.

Αυτή η σημερινή Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελεί κατά τη γνώμη μου τον καλύτερο φορέα για να μεταδώσουμε παντού στην Ελληνική κοινωνία, πως:

  • η χώρα έχει μια συγκεκριμένη Ψηφιακή Στρατηγική και ενδιαφέρεται μέσω αυτής να προωθήσει τις νέες τεχνολογίες για να κάνει καλύτερη την ποιότητα ζωής των πολιτών
  • υπάρχουν ευκαιρίες για επιχειρήσεις και για πολίτες να αδράξουν τα οφέλη της τεχνολογίας και να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους
  • δημιουργείται με σταθερό πια βηματισμό η Ψηφιακή Ελλάδα, που δεν αντιμετωπίζει πια την τεχνολογία ως πολυτέλεια, αλλά τη φέρνει στην καρδιά της ανάπτυξης είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε στην περιφέρεια, είτε στα χέρια κάθε πολίτη ή επιχείρησης.

Αυτό το μήνυμα μπορούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να το μεταφέρουμε μαζί και να εργαστούμε για να το κάνουμε πράξη.

  • Εχουμε στη διάθεσή μας το μονοπάτι που χάραξε η Ψηφιακή Στρατηγική.
  • Εχουμε το χρηματοδοτικό εργαλείο, το νέο Πρόγραμμα που διαθέτει πόρους ύψους €2 δις προς αυτό το σκοπό.
  • Εχουμε και τις δράσεις, τις δυνατότητες αλλά και τις ευκαιρίες για να πετύχουμε την ψηφιακή σύγκλιση.

Πρέπει να εργαστούμε μαζί σε όλα τα επίπεδα, για να δείξουμε σε πολίτες και επιχειρήσεις, πως όσα πιστεύουμε εμείς εδώ για την τεχνολογία δεν αποτελούν θεωρία ή απώτερο μέλλον, αλλά μπορούν να γίνουν πράξη σήμερα. Αυτός είναι ο κοινός στόχος της Επιτροπής Παρακολούθησης του νέου Προγράμματος.

WiFi
Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών, 30 Ιουλίου 2008
«Εχουμε ένα πρόγραμμα για ασύρματο Internet και Wi-Fi σε διάφορους χώρους που είναι της ευθύνης του Υπουργείου Μεταφορών και του υπουργείου Ναυτιλίας, δηλαδή σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε λιμάνια, σε σταθμούς του Μετρό σε Αεροδρόμια κ.ά. Μιλάμε για 5.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Η πρωτοβουλία αυτή θα ξεκινήσει στις αρχές του 2009 και χρηματοδοτείται από το Δ’ ΚΠΣ, από το ΕΣΠΑ».

 Διαβάστε ακόμα στο ένθετο αυτού του τεύχους

 Στην λογική των Green επιλογών
 «Πράσινη» Πληροφορική
 Φυτέψτε τον σπόρο του Green IT

<‘here’>