Ο Γεράσιμος Μπονάνος, Γενικός και Εμπορικός Διευθυντής, και ο Βασίλης Αλλαγιάννης, Δ/ντης Πωλήσεων Δημοσίου Τομέα της GLOBO, μιλούν στο netweek για τη σημασία της ψηφιοποίησης, βάσει της εμπειρίας τους από την υλοποίηση μεγάλου αριθμού σχετικών έργων σε Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η GLOBO είναι η κορυφαία ελληνική εταιρεία στον χώρο του E-Business Software Development, δραστηριοποιούμενη με συνέπεια και ευθύνη στην ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων λογισμικού υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Οι λύσεις της εταιρείας εξυπηρετούν καθημερινές επιχειρηματικές ανάγκες και περιλαμβάνουν λογισμικά προϊόντα (Content management, Intranets, Workflow management, ERP, CRM, Document Management) καθώς και υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet.

Από το 2005, η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση και στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης περιεχομένου, έχοντας υλοποιήσει μέχρι σήμερα μεγάλο αριθμό έργων σε Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, καθώς και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, κόμβων πολιτιστικής ενημέρωσης και πολυμεσικών εκδόσεων που αναδεικνύουν το ψηφιοποιημένο πολιτιστικό υλικό.

Επιπλέον, η GLOBO είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας γερμανικής εταιρείας στον χώρο της ψηφιοποίησης και της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, Zeutschel GmbH. Οι book scanners, οι συσκευές μικροφωτογράφισης, τα υβριδικά συστήματα και οι microfilm writers (digital to microfilm) και microfilm scanners (microfilm to digital) της Zeutschel χρησιμοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα από Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Πανεπιστήμια, Υπηρεσίες Κτηματολογίου και Κρατικών Αρχείων κλπ.

NetWeek: Ένα υπολογίσιμο ποσοστό προκηρύξεων της ΚτΠ τα τελευταία χρόνια αφορά έργα ψηφιοποίησης. Ποια η σημασία της ψηφιοποίησης για την ελληνική αγορά Πληροφορικής; Σε τι στάδιο ωριμότητας βρισκόμαστε; Έχει ήδη επέλθει, ή έπεται, η κλιμάκωση;

Βασίλης Αλλαγιάννης: Σήμερα, σε πολλές χώρες, παρατηρείται ένας μεγάλος και διαρκώς αυξανόμενος αριθμός έργων και εθνικών προγραμμάτων που έχουν σαν στόχο την ψηφιοποίηση πολιτιστικών αγαθών. Παράλληλα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί σχετικά έργα μέσω των πλαισίων χρηματοδότησης και στήριξης (IST, e-Content κ.ά.). Στην Ελλάδα, σοβαρός συντελεστής προώθησης τέτοιων έργων είναι το Γ’ ΚΠΣ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την «Κοινωνία της Πληροφορίας.

Στα πλαίσια αυτά, τα 2-3 προηγούμενα χρόνια παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση των έργων που προκηρύχθηκαν από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και πολιτιστικούς οργανισμούς, τα οποία ενισχύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ειδικότερα, ενισχύθηκαν οι προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάδειξη και την αξιοποίηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση των νέων τεχνολογιών Πληροφορικής.

Παράλληλα, λόγω της ολοκλήρωσης του Γ’ ΚΠΣ, κλείνει ο κύκλος προκηρύξεων έργων που ενισχύονται από αυτό και έτσι, μέχρι το τέλος του χρόνου, μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην ολοκλήρωση των υλοποιήσεων αυτών των έργων, ενώ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον ο σχεδιασμός για το Ε.Σ.Π.Α 2007-2013.

NetWeek: Ποια η πρόταση της GLOBO στον τομέα της ψηφιοποίησης; Ποιο το πλεονέκτημά της σε σχέση με τον ανταγωνισμό;

Γεράσιμος  Μπονάνος: Η GLOBO έχει τοποθετηθεί στην ελληνική αγορά ως πάροχος end-to-end λύσεων e-business, ψηφιοποίησης και διαχείρισης ψηφιοποιημένων αρχείων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις εκάστοτε ανάγκες από τον απαραίτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό και λογισμικό ψηφιοποίησης, έως και την προβολή και διάθεση του ψηφιοποιημένου υλικού στο Internet.

Στον τομέα του εξοπλισμού ψηφιοποίησης, η GLOBO με την συνεργασία της Zeutschel, προσφέρουν στην ελληνική αγορά τις πλέον αξιόπιστες και πρωτοποριακές συσκευές ψηφιοποίησης τύπου book scanners που μπορούν να καλύψουν και τις πλέον αυξημένες απαιτήσεις ψηφιοποίησης αρχείων όπως βιβλίων, εφημερίδων, σχεδίων, χαρτών κλπ.

Παράλληλα όμως, η εταιρεία έχει κάνει σημαντικά βήματα εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού που ολοκληρώνουν μια λύση ψηφιοποίησης. Ειδικότερα, η GLOBO έχει αναπτύξει την πλατφόρμα τεκμηρίωσης ψηφιακών αρχείων και δημιουργίας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης Citron Digital Library η οποία διαθέτει μηχανισμούς διαχείρισης, αναζήτησης και προβολής δεδομένων, δημιουργίας και διαχείρισης χρηστών αλλά και ειδικά υποσυστήματα διασφάλισης και προστασίας των δεδομένων.


NetWeek: Πώς διαφοροποιούνται τα έργα ψηφιοποίησης στον Δημόσιο τομέα από τα αντίστοιχα του Ιδιωτικού όσον αφορά τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα;

Βασίλης Αλλαγιάννης:
Κατά κύριο λόγο, η ψηφιοποίηση στον Δημόσιο τομέα αφορά αρχεία ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και περιεχομένου. Στον Ιδιωτικό τομέα υπάρχουν κυρίως ανάγκες ψηφιοποίησης-ηλεκτρονικοποίησης των εγγράφων που παράγονται και διακινούνται καθημερινά και που καταλαμβάνουν τεράστιο όγκο, ενώ και η πρόσβαση στην πληροφορία καθίσταται συχνά δυσχερής.

Η βασική αυτή διαφοροποίηση επηρεάζει και την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, αλλά και της σχετικής τεχνικής που θα χρειαστεί να ακολουθηθεί. Στην περίπτωση της ψηφιοποίησης πολιτιστικών τεκμηρίων, είναι επιβεβλημένη η χρήση κατάλληλου εξοπλισμού που διασφαλίζει την προστασία του. Αντίθετα, μια ιδιωτική  επιχείρηση -ανεξάρτητα από το μέγεθός της- μπορεί να υιοθετήσει πρακτικές ψηφιοποίησης με χρήση, για παράδειγμα, paper scanners για την ηλεκτρονικοποίηση του ημερήσιου παραγόμενου όγκου χαρτιού ή του εταιρικού αρχείου.

Προκειμένου η λύση να είναι ολοκληρωμένη, και στις δυο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η εφαρμογή μιας πλατφόρμας λογισμικού που θα συμβάλλει στην αρχειοθέτηση, αναζήτηση και ανάκτηση του ψηφιοποιημένου υλικού -πχ. ενός συστήματος document management, ή μίας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης.

NetWeek: Ποια τα επιχειρησιακά οφέλη για την εταιρεία, ή τον οργανισμό, που θα επενδύσει σε μία λύση ψηφιοποίησης;

Γεράσιμος  Μπονάνος: Η γενικότερη εφαρμογή λύσεων ψηφιοποίησης, σε συνδυασμό με εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης εγγράφων, συμβάλλει ουσιαστικά στην:

  • ελαχιστοποίηση του χώρου αρχειοθέτησης έως και 98%
  • ελαχιστοποίηση του χρόνου ανάκτησης εγγράφων
  • ενσωμάτωση του συστήματος ψηφιακής διαχείρισης αρχείων σε όλα τα σύγχρονα συστήματα Line Of Business (πχ. intranet, extranet, workflow κλπ.)
  • εύκολη πρόσβαση στο αρχείο μέσω Ιnternet
  • εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας του διοικητικού προσωπικού
  • ιδιαίτερα χαμηλό κόστος αρχειοθέτησης, αποθήκευσης, ανάκτησης, διαχείρισης εγγράφων και εντύπων συγκριτικά με την παραδοσιακή μέθοδο.

Στόχος και κύριο μέλημα της GLOBO στη σχέση και στην προσέγγισή της με τον πελάτη, είναι να καταγράψει πλήρως τις υφιστάμενες -αλλά και μελλοντικές- του ανάγκες και, στη συνέχεια, να προτείνει την πλέον κατάλληλη λύση που να μεγιστοποιεί τα οφέλη, αλλά και να διασφαλίζει τις τυχόν μελλοντικές ανάγκες.

NetWeek: Πώς διασφαλίζεται η διαχρονικότητα και η συμβατότητά του αρχείου με προδιαγραφές που θα καθοριστούν στο μέλλον;

Γεράσιμος  Μπονάνος: Οι μεθοδολογίες και ορθές πρακτικές ψηφιοποίησης που ακολουθούνται κατά την υλοποίηση των έργων είναι αποτέλεσμα μελετών, αλλά και εμπειρίας, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με σκοπό τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου.

Στα πλαίσια των πρακτικών αυτών, λαμβάνονται όλα εκείνα τα κατάλληλα μέτρα βάσει Ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, προκειμένου να υπάρχουν όλες οι δικλείδες που διασφαλίζουν το υλικό σε βάθος χρόνου. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την τεχνική της μικροφωτογράφισης εκ παραλλήλου με την ψηφιοποίηση, η οποία και διασφαλίζει το ψηφιοποιημένο υλικό στο διηνεκές. Το μικροφίλμ είναι αποδεδειγμένα το μοναδικό technology proof μέσο που διασφαλίζει την διατηρησιμότητα (preservation) του υλικού για περισσότερα από 1.000 χρόνια.

NetWeek: Ποιες οι διαδικασίες, το λογισμικό και ο σχεδιασμός που θα πρέπει να συμπληρώνουν την ψηφιοποίηση ώστε να μεγιστοποιείται η αξία και η λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού αρχείου που προκύπτει;

Γεράσιμος  Μπονάνος: Η ψηφιοποίηση, ή γενικότερα η ηλεκτρονικοποίηση ενός αρχείου, αποτελεί το πρώτο βήμα μιας συνολικότερης διαδικασίας που έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και λειτουργικής βάσης δεδομένων και πληροφοριακού υλικού. Για τη δημιουργία αυτής της γνωσιακής βάσης, απαιτείται η χρήση εξειδικευμένων λογισμικών τεκμηρίωσης, αρχειοθέτησης και γενικότερα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης που δίνουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής και άμεσης πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο υλικό.

Η GLOBO, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκόμισε από την ανάληψη πλήθους έργων ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης, ανέπτυξε την ολοκληρωμένη πλατφόρμα Citron Digital Library. Το Citron Digital Library αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή τεκμηρίωσης ψηφιακών αρχείων και δημιουργίας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ενώ διαθέτει μηχανισμούς διαχείρισης, αναζήτησης και προβολής δεδομένων, δημιουργίας και διαχείρισης χρηστών αλλά και ειδικά υποσυστήματα διασφάλισης και προστασίας των δεδομένων.

Επίσης, η πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management) και ανάπτυξης διαδικτυακών πυλών Citron Internet Server διασυνδέεται πλήρως με το Citron Digital Library, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και προβολής ψηφιοποιημένων συλλογών που καλύπτει πλήρως το σύνολο των υφιστάμενων αναγκών.


NetWeek: Πόσο γρήγορα εξελίσσεται η τεχνολογία του εξοπλισμού που απαιτείται για την ψηφιοποίηση αρχείου; Πώς διαφοροποιείται ο εξοπλισμός ανάλογα με το είδος του αρχείου προς ψηφιοποίηση;

Γεράσιμος  Μπονάνος: Η εταιρεία μας, λόγω της αποκλειστικής συνεργασίας με την Zeutschel, είναι σε θέση να παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στον τομέα του εξοπλισμού ψηφιοποίησης. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια έχουν συντελεστεί σημαντικές αλλαγές και βελτιώσεις των τεχνολογιών που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να υλοποιηθούν έργα ψηφιοποίησης που παρουσιάζουν αυξημένες απαιτήσεις σχετικά με την προστασία των πρωτοτύπων, ή ιδιομορφίες των αντικειμένων προς ψηφιοποίηση. Έτσι, χάρη στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που δίνει η νέα τεχνολογία, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε άριστα ποιοτικά αποτελέσματα με την παράλληλη σημαντικότατη μείωση του χρόνου σάρωσης στο 1 sec, σε ανάλυση 300 dpi.

Η Zeutshel, λόγω της τεράστιας εμπειρίας και της μακροχρόνιας ενασχόλησής της στο χώρο του σχεδιασμού και παραγωγής εξειδικευμένων συσκευών ψηφιοποίησης και μικροφωτογράφισης, διαθέτει μια ευρεία γκάμα μηχανημάτων που καλύπτουν με πληρότητα και αξιοπιστία οποιαδήποτε ανάγκη ψηφιοποίησης τεκμηρίων. Συστήματά της βρίσκονται εγκατεστημένα και σε λειτουργία σε Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Πανεπιστήμια, Ιστορικά Αρχεία και σε Υπηρεσίες Πολεοδομίας και Κτηματολογίου, σε παγκόσμια κλίμακα.

Το βασικότερο κριτήριο διαχωρισμού και διαφοροποίησης του εξοπλισμού έχει να κάνει με τη διάσταση του πρωτότυπου προς ψηφιοποίηση. Η οικογένεια συσκευών ψηφιοποίησης της Zeutschel καλύπτει όλες τις διαστάσεις πρωτοτύπων από ένα βιβλίο (πχ. Α4) έως μεγάλους χάρτες και σχέδια (πχ. Α0), διασφαλίζοντας την παραγωγή άριστης ποιότητας ψηφιακών αντιγράφων ανάλυσης έως 600 dpi.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι συσκευές ψηφιοποίησης της Zeutschel χρησιμοποιούν την τεχνολογία του overhead scanning (υπερκείμενη σάρωση), με την οποία διασφαλίζεται πλήρως η επιφάνεια του πρωτοτύπου από ενδεχόμενες καταστροφές, αφού δεν έρχεται σε επαφή με επιφάνειες σάρωσης του τύπου που χρησιμοποιούν άλλοι σαρωτές (flatbed scanners). Παράλληλα, η σάρωση των πρωτοτύπων γίνεται με ειδικό σύστημα φωτισμού που ενεργοποιείται ως δέσμη φωτός μόνο κατά την διάρκεια της σάρωσης,  χωρίς την παραμικρή ακτινοβολία UV.

NetWeek: Το υλικό που ψηφιοποιείται διεθνώς είναι αναμφισβήτητα τεράστιο σε όγκο. Εξίσου κρίσιμος με την ύπαρξή του είναι και ο τρόπος πρόσβασης σε αυτό. Στο διεθνές σκηνικό ήδη τοποθετούνται κρίσιμοι «παίκτες» (Google Book Search, Microsoft Live Books, Open Content Alliance, Million Book Project κλπ.). Ποιος/τι πιστεύετε ότι θα επικρατήσει στο μέλλον; Το ελληνικό ψηφιοποιημένο περιεχόμενο θα ενοποιηθεί κάτω από μία ενιαία πύλη αναζήτησης και πρόσβασης σε αυτό;

Βασίλης Αλλαγιάννης: Οι εξελίξεις και τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών στον χώρο της Πληροφορικής και του Ιnternet έχουν αλλάξει σημαντικά τους παραδοσιακούς τρόπους πρόσβασης στην γνώση και την πληροφόρηση. Έτσι, σε παγκόσμια κλίμακα παρατηρείται αυτή η στροφή σε «εναλλακτικές βιβλιοθήκες» στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι, χωρίς κανένα χωρικό ή άλλο περιορισμό.

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, οι εγχώριοι φορείς ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους για την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του πολιτιστικού αποθέματος σχετικά πρόσφατα. Δεδομένου ότι διανύουμε ακόμα ένα πρώτο στάδιο, υστερούμε σχετικά όσον αφορά στην ενοποίηση της πρόσβασης στο ψηφιοποιημένο περιεχόμενο κάτω από μια ενιαία πλατφόρμα. Όμως, τα αμέσως επόμενα χρόνια, χάρη στη συμβολή και τη συνεργασία των πολιτιστικών φορέων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πιστεύουμε ότι θα καλυφθεί το κενό αυτό και όλος ο πολιτιστικός πλούτος θα είναι προσβάσιμος όχι μόνο σε ειδικές κατηγορίες μελετητών και ερευνητών, αλλά και στο ευρύ κοινό.


Τρία εμβληματικά έργα ψηφιοποίησης της GLOBO
Τα τελευταία δυο χρόνια, η GLOBO έχει αναλάβει την υλοποίηση σημαντικών έργων ψηφιοποίησης σε δημόσιους φορείς και πολιτιστικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην διάσωση και ανάδειξη σημαντικών τεκμηρίων πολιτισμού. Ειδικότερα, έργα ψηφιοποίησης έχουμε υλοποιήσει -ή υλοποιούμε- αυτή την περίοδο στο Ιστορικό Αρχείο της Αγροτικής Τράπεζας, στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στο Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Μπότση, στο Μουσείο Σολωμού Ζακύνθου, στη Μητρόπολη Δημητριάδος, στη Βιβλιοθήκη Κοραή Χίου, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, στον Δήμο Άνω Σύρου κ.α.

Ιδιαίτερα όμως θα θέλαμε να σταθούμε σε τρία έργα που υλοποιεί η εταιρεία αυτή την περίοδο και που είναι από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα σε έκταση έργα ψηφιοποίησης που υλοποιούνται στην χώρα μας: πρόκειται για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και τη Βουλή των Ελλήνων, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Δημόσιες Βιβλιοθήκες
Το πρώτο έργο, που υλοποιείται από τη GLOBO σε συνεργασία με την Info-Quest-Unisystems, αφορά την ψηφιοποίηση βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων του 19ου και 20ου αιώνα 46 Δημοσίων Βιβλιοθηκών που λειτουργούν πανελλαδικά. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα και ένα Portal για την αποθήκευση, διαχείριση και διάθεση του ψηφιοποιημένου υλικού στο ευρύ κοινό. Το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο στην έως τώρα πορεία της εταιρείας, δεδομένου ότι είναι το μεγαλύτερο τόσο σε έκταση, όσο και σε οικονομική αξία που έχει αναλάβει.

Παράλληλα, η ανάληψη του συγκεκριμένου έργου επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά το μέγεθος της τεχνογνωσίας και της δυνατότητας της GLOBO να αναλάβει την υλοποίηση ενός εκ των μεγαλυτέρων έργων Πληροφορικής που προκηρύχθηκαν στην χώρα μας.

Γενικά Αρχεία του Κράτους
Παράλληλα, μέσα στο 2008 η Globo θα ολοκληρώσει και την υλοποίηση της ψηφιοποίησης, επιστημονικής επεξεργασίας και τεκμηρίωσης των αρχειακών τεκμηρίων των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.), σε 37 πόλεις της χώρας. Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση ιστορικών και πολιτιστικών αρχείων και τεκμηρίων που καλύπτουν σημαντικές θεματικές ενότητες της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας του Ελληνικού Κράτους, του νεότερου και σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, και της ελληνικής ιστορίας.

Τα αρχεία των Γ.Α.Κ περιλαμβάνουν συλλογές ιστορικών και πολιτιστικών αρχείων και τεκμηρίων που καλύπτουν σημαντικές θεματικές ενότητες της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας του Ελληνικού Κράτους, του νεότερου και σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, και της ελληνικής ιστορίας.

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Στη Βουλή των Ελλήνων, η GLOBO με την συνεργασία της Info-Quest-Unisystems και της AMS, υλοποιεί το έργο «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη των συλλογών της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων». Το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση των συλλογών της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων υψηλής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε μικροφίλμ και οι οποίες αποτελούνται από 70.000 περίπου τόμους βιβλίων, 7.000 τίτλους εφημερίδων και περιοδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό ,καθώς και περίπου 10.000 σπάνιους τόμους που χρονολογούνται από το 1471 έως το 1850.

Στα προς ψηφιοποίηση μικροφωτογραφιμένα τεκμήρια περιλαμβάνονται η συλλογή χαρτών και χαρακτικών, τα πρωτότυπα των Ελληνικών Συνταγμάτων, τα πρωτόκολλα ορκωμοσίας βασιλέων και προέδρων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σπάνιες προεπαναστατικές εφημερίδες, παράνομος τύπος, 600 χειρόγραφοι κώδικες και σημαντικά ιστορικά λυτά έγγραφα σχετικά με την Νεότερη Ελληνική Ιστορία.

Τα ανωτέρω έργα υλοποιούνται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 1.3 «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού» και είναι ιδιαίτερα σημαντικά, δεδομένης της ιστορικής και πολιτιστικής αξίας των, προς ψηφιοποίηση και ανάδειξη τεκμηρίων, στα οποία θα αποκτήσει ελεύθερη πρόσβαση το κοινό. Με αυτό τον τρόπο, το ιστορικό και πολιτιστικό απόθεμα θα είναι διαθέσιμο και προσβάσιμο, ώστε να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη σημαντικής σύγχρονης πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας, για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος του εξειδικευμένου αλλά και ευρύτερου κοινού και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Παράλληλα, απευθύνεται στην παγκόσμια επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα.