Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσίασε την Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά (Information and communication technology - ICT), η οποία αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος, με στόχο τη μελέτη του βαθμού χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από τα μισά νοικοκυριά της χώρας (53,6%), με ένα τουλάχιστον μέλος ηλικίας 16-74 ετών, διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, με την συντριπτική πλειοψηφία τους (94,8%) των συνδέσεων να είναι ευρυζωνικές. Όσον αφορά την αναλογία χρήσης Η/Υ και πρόσβασης στο διαδίκτυο, η έρευνα έδειξε πως έξι στους δέκα χρησιμοποίησαν Η/Υ και το διαδίκτυο, ενώ όποιος χρησιμοποίησε Η/Υ κατά το α’ τρίμηνο του 2012 χρησιμοποίησε και το διαδίκτυο.

Επίσης, δύο στους δέκα συνδέονται στο διαδίκτυο, εν κινήσει, από φορητή συσκευή, με το 22,5% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών και το 40,9% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο, συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, με τη χρήση φορητής συσκευής, παρουσιάζοντας αύξηση 64,2% και 54,9%, αντίστοιχα, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2011.

Όσον αφορά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έξι στους δέκα χρησιμοποιούν, για προσωπική χρήση, τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου 2011 – Μαρτίου 2012, σημειώθηκε αύξηση 34,9%, σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά ένα έτος πριν. Τέλος, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές ανέρχεται στο 26,9%, αυξημένο κατά 14,0%, σε σχέση με το 2011, αύξηση μικρότερη σε σχέση με αυτή του χρονικού διαστήματος 2010-2011 (28,3%), ανάλογη αυτής του χρονικού διαστήματος 2009 – 2010 (13,6%).