Η ψηφιοποίηση δημιουργεί νέες λειτουργίες και τίτλους, όπως καταδεικνύει η Gartner στην πρόσφατη μελέτη της με τίτλο «The rise of ‘data and analytics’ roles”. Συγκεκριμένα η Gartner κάνει λόγο για δύο νέους ρόλους, αυτόν του Chief Analytics Officer (CAO) και αυτόν του Chief Data Officer (CDO), ενώ συμβουλεύει τις επιχειρήσεις να βάλουν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους τα δεδομένα/πληροφορίες και να προσανατολιστούν γύρω από αυτά.

Οι αναλυτές ξεχωρίζουν, επίσης, μεταξύ τους τις έννοιες “Data” (που αναφέρεται σε υποδομές και storage) και “Ιnformation” (που αφορά θέματα BI). Οι αρμοδιότητες των CAOs και CDOs, σύμφωνα με την Gartner, επικεντρώνονται στις εξής περιοχές: Big Data, Governance, ανάλυση δεδομένων, αξιοπιστία & ανάλυση και κεφαλαιοποίηση των πληροφοριακών assets της επιχείρησης. Τέλος, οι αναλυτές παραδέχονται ότι οι εταιρείες δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να θεσπίσουν αυτούς τους δύο ρόλους, αλλά μπορούν να αναθέσουν αυτά τα καθήκοντα είτε στον CIO είτε στο CTO. Ανεξάρτητα από τους τίτλους, ένα είναι σίγουρο: οι τεχνολογίες Πληροφορικής ξεκινούν από τη Διεύθυνση Πληροφορικής και διοχετεύονται σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά, αντιθέτως, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον.