Τα πρώτα ενοποιημένα αποτελέσματά του σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) για την οικονομική χρήση του 2008 παρουσίασε ο Όμιλος Printec.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 100,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 14% έναντι του 2007. Τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 66% και ανήλθαν στα 10,8 εκατ. ευρώ μετά και από τις αναπροσαρμογές της πρώτης εφαρμογής των IFRS. Τα ρευστά διαθέσιμα του Ομίλου έφθασαν τα 15 εκατ. ευρώ με περιορισμένο τραπεζικό δανεισμό και με εξαιρετική κεφαλαιακή διάθρωση ξένων προς ίδια στο 0,3. Το 2008 αποτέλεσε μια χρονιά με έντονη αναπτυξιακή και επενδυτική δραστηριότητα για τον  Όμιλο.

Πιο συγκεκριμένα: η Printec ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληρωμών στο χώρο του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Ακόμα, ξεκίνησαν οι διεργασίες για την ίδρυση της 15ης θυγατρικής του Ομίλου στην Τσεχία, η οποία θα παρέχει στην τοπική αγορά, τα υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο του αυτοματισμού συναλλαγών. Τέλος, αναβαθμίστηκαν οι εγκαταστάσεις του Ομίλου σε Κροατία, Σλοβενία και Βουλγαρία με επενδύσεις σε νέα γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους.