Την ολοκλήρωση της δημιουργίας ενός καινούριου venture capital fund ανακοίνωσε η Venture Capital & Private Equity Group, του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με την ονομασία Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Fund, το οποίο θα επενδύει σε νεοσύστατες καινοτομικές εταιρείες στον χώρο του ICT στην Ελλάδα.

Αποτελεί το τρίτο ενεργό, επενδυτικό fund που διαχειρίζεται ο όμιλος  μέσω των θυγατρικών του και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE, η οποία υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, κάνοντας χρήση Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, και την Τράπεζα Πειραιώς. Η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και του ομίλου Πειραιώς  σαν επενδυτές στο PJ Tech Catalyst θα δημιουργήσει νέες θέσεις  εργασίας και  κυρίως θα συγκρατήσει το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας ώστε να σταματήσει η διαφυγή του  στο εξωτερικό. Συγχρόνως μέσω της προσπάθειας αυτής θα δημιουργηθούν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για την Ελλάδα, οι οποίες θα εξάγονται άμεσα στο εξωτερικό.