Ο Όμιλος Printec υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τη MagTek, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα τεχνολογίας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η συνεργασία των δυο εταιρειών θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διάθεση των λύσεων άμεσης έκδοσης και παραγωγής καρτών και στις δεκατέσσερις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Οι λύσεις άμεσης έκδοσης της MagTek, παρέχουν άμεση, εύκολη και ασφαλή έκδοση τραπεζικών καρτών (χρεωστικών/ πιστωτικών/ ανάληψης μετρητών) μέσα στο τραπεζικό κατάστημα.

Πιο συγκεκριμένα, με το  Express Card 1000 της MagTek, η Printec θα παρέχει στους πελάτες της ένα υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών, καθώς οι πελάτες των τραπεζών θα μπορούν να προμηθεύονται τις προσωποποιημένες τραπεζικές τους κάρτες, μέσα στο κατάστημα άμεσα, μέσα σε λίγα λεπτά.