Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα EU Kids Online ΙΙ, τα ελληνόπουλα χαρακτηρίζονται ως αρκετά «ώριμοι» χρήστες του διαδικτύου.

Η ίδια η έρευνα αναφέρει ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις χαμηλού διαδικτυακού κινδύνου χώρες για τα παιδιά. Όπως προέκυψε από επιπλέον αναλύσεις, και δεδομένου ότι η εμπειρία κάποιου διαδικτυακού κινδύνου δε συνεπάγεται αναγκαστικά και κάποια επιβλαβή επίπτωση για τα παιδιά, τα παιδιά ηλικίας 9-16 ετών στην Ελλάδα που ενοχλήθηκαν ή αναστατώθηκαν από κάτι που είδαν ή συνέβη στο διαδίκτυο είναι πολύ λίγα ( 9%).

Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, το ποσοστό των παιδιών που λένε ότι «υπάρχουν πολλά καλά πράγματα για στο διαδίκτυο» φτάνει το 63%, ενώ μόλις το 2% των παιδιών έχει ανταλλάξει μηνύματα ή εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ το 11% έχει λάβει τέτοιου είδους υλικό. Από αυτό δε το 11%, μόνο ένα 2% αναστατώθηκε (‘σχετικά’) από την εμπειρία αυτή. Επίσης, το 3% των παιδιών δηλώνουν ότι έχουν υποστεί εξύβριση/εκβιασμό μέσω διαδικτύου (bullying). Μαζί με την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Τουρκία, η Ελλάδα σημειώνει τα χαμηλότερα ποσοστά σχετικά με την εμπειρία αυτή.