Άγονος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός της ΚτΠ ΑΕ για το έργο: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης των Θεσμικών αλλαγών του Ν.3907/2011 και του Ν.4018/2011, Υποέργου 1 της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα για τον Εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην ελληνική επικράτεια» αξίας 1,7 εκατ. ευρώ.

Στο διαγωνισμό είχε καταθέσει προσφορά η ένωση εταιρειών Byte-Intrasoft International.