Στα 63 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα έσοδα του ICAP Group για το 2011, εμφανίζοντας αύξηση της τάξεως του 5,2% εν συγκρίσει με το αμέσως προηγούμενο έτος.

Σε αυτή την πραγματικότητα, σημαντική ήταν η συνεισφορά μιας σειράς διεθνών συνεργασιών, νέων υπηρεσιών, αλλά και η δυναμική επέκταση στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, οι καινούριες υπηρεσίες και προϊόντα σε συνεργασία με την Dun & Bradstreet (D&B), η νέα έκδοση “Leading Employers”, τα βραβεία “True Leaders”, καθώς επίσης και η συμβουλευτική σε Data Management αποδείχτηκαν ιδιαίτερα επιτυχημένες κινήσεις.

Παράλληλα, η ICAP δημιούργησε το Trade Exchange, τον πρώτο επιχειρηματικό κόμβο ανταλλαγής στοιχείων συναλλαγών, ενώ στον τομέα των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού υπέγραψε αποκλειστική συνεργασία για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο με την αμερικανική εταιρεία αξιολογήσεων KENEXA και εγκαινίασε το HR Pulse, μια τριμηνιαία ηλεκτρονική έρευνα για θέματα ανθρώπινου δυναμικού.