Κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα που κατάφερε να σημειώσει για ολόκληρο το 2011 η VMware, όπως αποτυπώνεται ανάγλυφα στα εν λόγω στοιχεία που ανακοίνωσε.

Συγκεκριμένα, τα έσοδά της εμφάνισαν αύξηση της τάξεως του 32% εν συγκρίσει με το αμέσως προηγούμενο έτος, διαμορφούμενα στα 3,77 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν στα 735 εκατομμύρια δολάρια, εμφανίζοντας άνοδο της τάξεως του 72%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 724 εκατομμύρια δολάρια εν συγκρίσει με 357 εκατομμύρια δολάρια το αμέσως προηγούμενο έτος. Υπενθυμίζεται πως η Vmware θεωρείται ηγέτιδα εταιρεία στους τομείς του virtualization και της υποδομής cloud.

“Τα ιδιαίτερα θετικά οικονομικά αποτελέσματα που καταφέραμε να σημειώσουμε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους αποδεικνύουν στην πράξη πως το virtualization αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αυτοματοποίηση και την εν γένει απλοποίηση του σύγχρονου IT. Μάλιστα, καθώς οι επιχειρήσεις-πελάτες μας συνεχίζουν να αποτελούν μέρος του μεταβαλλόμενου IT τοπίου, η βασική μας επιδίωξη δεν είναι άλλη από την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων οι οποίες με τη σειρά τους θα κάνουν ένα βήμα παραπέρα απλά και μόνο από την μείωση του κόστους. Αποτέλεσμα; Οι επιχειρήσεις να απολαμβάνουν πραγματικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα!”, σύμφωνα με τον Paul Maritz, Διευθύνοντα Σύμβουλο της VMware.