Οι ενώσεις εταιρειών 1) Ακτωρ Παραχωρήσεις - Uni Systems, 2) Intracom IT Services -Intrasoft International - Intracom Telecom - Intrakat, 3) Τερνα Ενεργειακή - LG - CNS και οι εταιρείες 4) Ατεσε, 5) Ericsson Hellas και 6) Intrasystema κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, φακέλους ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου» για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ (ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ), με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Στο κόστος του έργου θα συμμετέχει και ο ΟΑΣΑ με τη χρηματοδότηση μέρους των κατασκευών με ποσόν 35 εκατ. ευρώ, μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ορίστηκε στα 94 εκατ. ευρώ.