Η Πληροφορική έχει αποκτήσει, πλέον, πρωτεύοντα ρόλο σε οργανισμούς όπως τα νοσοκομειακά Ιδρύματα, εάν αναλογιστούμε ότι βασικές διαδικασίες περίθαλψης ασθενών (συνταγογράφηση) γίνονται ηλεκτρονικά.

Εξαίρεση δεν αποτελεί το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας: «Στο νοσοκομείο μας λειτουργεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υγείας (έχει επιλεχθεί λύση της Computer Solutions) με πολύ υψηλό ποσοστό παραγωγικής λειτουργίας και διασυνδεσιμότητας» δηλώνει στο NetFAX ο Στέργιος Βραδέλης, Tμ. Πληροφορικής & Οργάνωσης του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Πρόσφατα, δε, αντικαταστάθηκε το σύστημα αρχειοθέτησης απεικονιστικών εξετάσεων PACS (επιλέχθηκε μια λύση της iKnowHow), το οποίο επεκτάθηκε με σύστημα ραντεβού RIS, ενώ έγινε η διασύνδεσή του με τον ηλεκτρονικό ιατρονοσηλευτικό φάκελο της Computer Solutions.

Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, ενώ η παράδοσή του ολοκληρώθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου 2017, επιτρέποντας την απευθείας αποστολή των παραπεμπτικών από τους γιατρούς και την αυτόματη λήψη των αποτελεσμάτων. «Έτσι, ο θεράπων ιατρός έχει άμεσα, πλήρη εικόνα του νοσηλευόμενου ασθενούς σε κάθε επίπεδο (παραγγελία υλικών, φαρμάκων, εργαστηριακών εξετάσεων),όπως και ιστορικότητα». Αρχές του 2018 το Νοσοκομείο ξεκίνησε τη χρήση barcode στη χρέωση υλικών χειρουργείου «με στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας χρέωσης, ώστε να υπάρχει άμεσα ακριβή εικόνα των υλικών που τοποθετήθηκαν κατά την επέμβαση σε έναν ασθενή».

Γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιήθηκε ένα module της Computer Solutions. Σε επίπεδο υποδομών αξιοποιείται το virtualization: «έχουμε προχωρήσει στη λειτουργία περιβάλλοντος εικονικών μηχανών για τους server μας, κάτι που προσδίδει χαμηλό λειτουργικό κόστος σε σχέση με πραγματικά μηχανήματα, ελάχιστο downtime και ταχύτερο deployment». Αυτή η virtualized υποδομή βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου, ενώ για την υλοποίησή της έχει επιλεγεί μια λύση της Lenovo – με δύο servers κι ένα storage – σε πλατφόρμα VMware ESXi.

Αυτή την περίοδο τρέχει και το project του GDPR, ενώ «στόχος στο άμεσο μέλλον είναι να μειωθεί η διακίνηση εγγράφων και το κόστος γραφικής ύλης, γι’ αυτό το σκοπό εξετάζεται η επένδυση σε μια λύση (hardware και software) διαχείρισης εγγράφων». Τέλος, με ενδιαφέρον βλέπει ο Σ. Βραδέλης την αξιοποίηση του Open Source: «Είναι στη φιλοσοφία μας η χρήση, όπου είναι δυνατόν, λογισμικών ανοικτού κώδικα με πολλαπλά οφέλη. Με την κατάλληλη κεντρική υποστήριξη (σε κρατικό επίπεδο) θα μπορούσε να διαμορφωθεί η κουλτούρα για ευρεία χρήση τέτοιων λογισμικών».