Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκήρυξε έργο που αφορά στην προμήθεια των συνδρομών βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, με στόχο τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για το έτος 2011.

Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έχει οριστεί για τις 29 Αυγούστου 2011. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 473.171 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.