Ένα σημαντικό έργο που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας η Κεντρική Διεύθυνση (Κ.Δ.) Πληροφορικής στον Όμιλο Βαρδινογιάννη, είναι ο εξορθολογισμός των υποδομών του μηχανογραφικού κέντρου, το οποίο υποστηρίζει 12 εταιρείες του Ομίλου.

Το έργο προέκυψε ως επιτακτική ανάγκη μετά από τη μεταβολή του πλήθους των εταιρειών του Ομίλου και ως εκ τούτου και των τελικών χρηστών και συστημάτων που η Κ.Δ. Πληροφορικής καλείται να υποστηρίξει. Στόχος είναι όχι μόνο να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο των IT υποδομών, αλλά να επεκταθεί ακόμα περισσότερο ώστε αυτές να προσαρμοστούν στις νέες κλίμακες των επιχειρηματικών υποδομών.

«Πρόκειται για αρκετά δύσκολο στην υλοποίησή του έργο, δεδομένου τόσο των προκλήσεων από τα IT Projects που βρίσκονται σε εξέλιξη, όσο και των νέων τεχνολογικών εργαλείων  (Cloud, Big Data και Analytics) που θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε στις όποιες λύσεις και μετατροπές επιλέξουμε» δηλώνει στο NetFAX ο Aλέξανδρος Μεγαριώτης, Corporate IT Director για 12 εταιρείες στον Όμιλο.

Παράλληλα, ένα από τα πλέον σημαντικά έργα που τρέχει στην Avin International (η οποία περιλαμβάνεται στις 12 εταιρείες του Ομίλου που υποστηρίζει η Κ.Δ. Πληροφορικής)  αφορά τον εκσυγχρονισμό του ERP (από BaaN σε Ιnfor LN). Αυτό το έργο κάλυψε χρονικά ένα μεγάλο μέρος του 2016 και θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2017. Παράλληλα με την αλλαγή στο λογισμικό επέρχεται και αλλαγή στην πλατφόρμα των servers επί των οποίων θα «τρέχει» το νέο ERP (από περιβάλλον OS/400 γίνεται μετάπτωση σε υποδομές Wintel).

«Ο εκσυγχρονισμός αυτός, πέραν των βελτιώσεων που αναμένουμε να επιφέρει σε λειτουργικό επίπεδο στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση των διαδικασιών, τόσο όσων λαμβάνουν χώρα στα γραφεία της εταιρείας όσο και αυτών επί των πλοίων (tankers)» αναφέρει ο Α. Μεγαριώτης. Ένα ακόμα έργο το οποίο ξεκίνησε από το προηγούμενο έτος και θα κορυφωθεί στο τρέχον, αλλά και στο 2018, είναι αυτό της εναρμόνισης  με το GDPR.

Το έργο αυτό πέραν των δυσκολιών που εμπεριέχει λόγω της ευρύτητας των θεμάτων που καλύπτει, αλλά και των αλλαγών που επιφέρει στο σύνολο σχεδόν των τηρουμένων διαδικασιών -είτε πρόκειται για ψηφιακά δεδομένα είτε για στοιχεία τηρούμενα επί φυσικών μέσων –  έχει πρόσθετες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες για την Κ.Δ. Πληροφορικής.

Και αυτό διότι, όπως επισημαίνει ο Α. Μεγαριώτης «Καλύπτουμε σε κοινές υποδομές Πληροφορικής εταιρείες του Ομίλου με διαφορετικά επιχειρηματικά αντικείμενα και συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να διαχωρίσουμε κάποιες από τις διαδικασίες ή τις υποδομές, ώστε να καλύψουμε τις απαιτήσεις του GDPR ανά περίπτωση, διατηρώντας, ταυτόχρονα, το κόστος σε όσο πιο χαμηλά επίπεδα γίνεται».

Με δεδομένο ότι πρέπει να συμβαδίζουν πάντοτε η τεχνολογική αρτιότητα και το χαμηλό κόστος με τις επιχειρηματικές ανάγκες και προσδοκίες «καλούμαστε να δίνουμε λύσεις που να συνδυάζουν την ευελιξία στις πιθανές αλλαγές των επιχειρηματικών στόχων, αλλά και των νέων τεχνολογιών…».