Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε εκ μέρους της ΜΙΚ3 Α.Ε. το έργο της προμήθειας, εγκατάστασης, προσαρμογής, εκπαίδευσης και λειτουργίας των απαραίτητων υποσυστημάτων του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Food Control Management (FCM) στην FrieslandCampina Hellas (NOYNOY, FRISO, MILNER, FINA).

Η τελευταία επέλεξε το μοναδικό λογισμικό της ΜΙΚ3 Α.Ε. έτσι ώστε να διαχειρίζεται το παραλαμβανόμενο γάλα κατά ποσότητα και ποιότητα, καθώς επίσης και τους παραγωγούς του. Αποτέλεσμα; Η FrieslandCampina Hellas να είναι σε θέση έγκαιρα, όσο και με αδιαμφισβήτη αξιόπιστο τρόπο να βελτιώσει τις λειτουργίες διαχείρισης της πρώτης ύλης, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην λήψη ορθών όσο και έγκαιρων αποφάσεων από τη διοίκηση της εταιρείας.

To FCM, που εγκαταστάθηκε στο νέο εργοστάσιο γάλακτος της  FrieslandCampina στην Πάτρα, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να καλύπτει τις παρούσες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της, καθώς και τις στρατηγικές επιλογές για την περαιτέρω ανάπτυξη της τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας μας.