Το έργο εγκατάστασης του λογισμικού SAP S/4 HANA στην εταιρεία Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ ανέλαβε η DD SYNERGY.

Σκοπός της εταιρείας Μύλοι Κεπενού με την εγκατάσταση του λογισμικού SAP S/4 HANA είναι η ενοποίηση των διαδικασιών, η ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων και η αναδιοργάνωση των διαδικασιών λειτουργίας της εταιρείας μέσω της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών στις οποίες βασίζεται το λογισμικό SAP. Τα υποσυστήματα του λογισμικού SAP που θα εγκατασταθούν είναι η Οικονομική διαχείριση, η Ελεγκτική & Κοστολόγηση, οι Πωλήσεις & Διανομές, η Διαχείριση Αποθηκών & Προμηθειών και η Διαχείριση Παραγωγής.