Αποφασίστηκε η ματαίωση του διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης Πολιτών (eΤΑΠ)», με το αιτιολογικό ότι: «ο εν λόγω μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των δοκιμών συστημάτων δεν προσδίδει τη δέουσα βαρύτητα στις αποτυχημένες αναζητήσεις (δηλ. μη ταύτιση δακτυλικών αποτυπωμάτων που θα έπρεπε να ταυτιστούν), με αποτέλεσμα να μην αξιολογείται αναλόγως ένα σύστημα που αφήνει εν τοις πράγμασι ανοιχτό το ενδεχόμενο του μη εντοπισμού δραστών εγκληματικών πράξεων. Η παράμετρος αυτή είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη για την ικανοποίηση των επιχειρησιακών αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας που συνίστανται στην απόκτηση ενός συστήματος σύγχρονου, αξιόπιστου και αποτελεσματικού που θα είναι ισάξιο των συστημάτων A.F.I.S. των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών». Στον εν λόγω διαγωνισμό, ύψους 9 εκατ. ευρώ, είχαν καταθέσει προσφορές οι εταιρείες: Bull, Cognity, Onex Hellenic, Space Hellas.