Σε παρουσίαση του Ομίλου Dionic σε επενδυτές, αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα και οι στόχοι δύο θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, της Atcom και του Skroutz.

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στην επέκταση των δύο εταιρειών στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα της Atcom στην Τουρκία με έναρξη δραστηριοτήτων μέσα στον επόμενο μήνα και του Skroutz στην Τουρκία (τον Ιούνιο) και στην Ιταλία κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 2011 των δύο εταιρειών, σύμφωνα με τα οποία η Atcom παρουσίασε αύξηση 39% του κύκλου εργασιών από 4,7 εκατ. σε 6,6 εκατ. ευρώ, λειτουργικά κέρδη EBITDA 941 χιλιάδες ευρώ ενώ οι έκτακτες ζημιές προήλθαν από εκτεταμένες επισφάλειες πελατών και αποσβέσεων αυλών περιουσιακών στοιχείων. Είχε μάλιστα αύξηση πελατειακής βάσης από 320 σε 379 μέσα στο 2011.

Το Skroutz παρουσίασε αύξηση 135% του κύκλου εργασιών από 0,61 εκατ. σε 1,45 εκατ. ευρώ και αύξηση συνεργαζόμενων καταστημάτων από 500 σε 700 το 2011.