Την ανάκληση της απόφασης ένταξης του Πληροφοριακού Συστήματος Τιμών Φαρμάκων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποφάσισε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση ανάκλησης, η διαδικασία τροποποίησης της πράξης και οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπουν την εύρυθμη υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Τιμών Φαρμάκων.

Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι έχουν παρέλθει άπρακτες οι ημερομηνίες που ορίστηκαν στη σχετική ανακοίνωση για ενεργοποίηση της πράξης (υποβολή αιτήματος δικαιούχου και προκήρυξη Υποέργου έως 16/12/2011), ενώ η διαδικασία που εφαρμόζεται για την τροποποίηση της πράξης (όπου υπεισέρχονται αρκετές αλλαγές πέραν του δικαιούχου), διαφαίνεται ως μη αποτελεσματική για την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Τιμών Φαρμάκων.

Σημειώνεται πως το Πληροφοριακό Σύστημα Τιμών Φαρμάκων είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στις 30 Ιουλίου 2010.