Στη ανακοίνωση που εξέδωσε η ένωση εταιρειών Uni Systems και Quality & Reliability για τη λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ, αναφέρει ότι τα προβλήματα αστάθειας και απόδοσης που παρουσιάστηκαν μετά την 17η Ιανουαρίου 2017, όταν δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για την πλήρωση περίπου 1.700 θέσεων (Κωδικός: Κ7/2017), οφείλονταν στον υπερβολικά αυξημένο φόρτο που δέχθηκε το σύστημα από τις τρεις ταυτόχρονα ανοικτές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

«Από την πρώτη στιγμή εμφάνισης των προβλημάτων», όπως αναφέρεται στη ανακοίνωση «οι εταιρείες της Ένωσης κατέβαλαν συντονισμένες προσπάθειες αντιμετώπισής τους και τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει παρουσιαστεί σημαντική βελτίωση στη λειτουργία του συστήματος…Οι εταιρείες της Ένωσης θα συνεχίσουν τις προσπάθειες διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος,  με γνώμονα την καλύτερη δυνατή υποστήριξη του ΑΣΕΠ για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών» καταλήγει η ανακοίνωση.