Η κατάργηση των στεγανών αναφέρεται συχνά ως προτεραιότητα απο ανώτατα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, ειδικότερα όταν αυτές παρουσιάζουν αδυναμίες στην επίτευξη των στόχων τους.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις  όπως αυτή Τμήματος Πληροφορικής μεγάλης εταιρείας, που άκουσα σε πρόσφατη συζήτηση και αποτέλεσε την αφορμή γι’ αυτό το άρθρο. Εκεί, παρά τα καλά αποτελέσματα,  η «κατάργηση των στεγανών» ήταν τελικά η δικαιολογία για οργανωτικές αλλαγές οι οποίες καθετοποίησαν τις δομές και επέφεραν τη δημιουργία στεγανών.

Οι κλασικές κάθετες δομές διοίκησης και ελέγχου προάγουν μεν και υποστηρίζουν την εξειδίκευση και τις τεχνικές ικανότητες, αλλά οδηγούν συχνά στη δημιουργία στεγανών, καθώς τείνουν να απομονώνουν τις ομάδες, να δημιουργούν εσωστρέφεια και να μη δουλεύουν τελικά προς τον κοινό στόχο.

Προσωπικά θεωρώ «στεγανό» ή «silo» κάθε περιβάλλον όπου παρατηρείται έλλειψη επικοινωνίας και ομαδικότητας, δυσχέρεια στην ανταλλαγή πληροφορίας και στη διάχυση της γνώσης, με κίνδυνο τη σταδιακή απομόνωση των ανθρώπων, την ψυχολογική κούραση των ομάδων, τη μειωμένη αποδοτικότητα και την αναποτελεσματικότητα.

Θεωρώ ως λύση την εφαρμογή  των προτροπών του ITIL για καθορισμό και ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διεργασιών (processes) και την ενίσχυση της επίσημης, αλλά και ανεπίσημης, επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων.

Η σχεδίαση των processes και procedures είναι το πρώτο βήμα, στη συνέχεια όμως πρέπει να γίνει κατανοητό από τους ανθρώπους με ποιο τρόπο η υλοποίησή τους συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων, ώστε να υπάρχει θετική προδιάθεση για την εφαρμογή τους.

Η διοίκηση πρέπει να επικοινωνεί ξεκάθαρα τους κοινούς εταιρικούς στόχους, αλλά και την ομαδικότητα ως αξία. Η απομόνωση και η αποξένωση δεν είναι αποδεκτές, ενώ η επιτάχυνση των διαδικασιών, η ελαχιστοποίηση του νεκρού χρόνου και οι υψηλές αποδόσεις είναι αδιαπραγμάτευτες. Οφείλει ταυτόχρονα να τονίζει και να ενδυναμώνει τη συνεισφορά των ανθρώπων στην παραγωγή αξίας.

Οι διεργασίες και οι διαδικασίες τότε γίνονται οι παρτιτούρες που τα στελέχη, ως μέλη μιας ορχήστρας, εκτελούν δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα που ικανοποιεί τους ίδιους και τους πελάτες.